Kapituła Europejskiej Nagrody Obywatelskiej pod przewodnictwem Jerzego Buzka, przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, wyróżniła tytułem CIVI EUROPAEO PRAEMIUM Fundację Świętego Mikołaja za program stypendialny „Solidarni".

Europejska Nagroda Obywatelska jest przyznawana osobom i instytucjom, które przyczyniają się do zwiększenia poczucia przynależności do wspólnoty europejskiej, wzajemnego zrozumienia i integracji. Fundację Świętego Mikołaja oraz realizowany przez nią program stypendialny „Solidarni" zgłosił do konkursu europoseł Paweł Kowal. W gronie laureatów obok Fundacji Świętego Mikołaja znaleźli się m.in.: Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino!, Union européenne des étudiants juifs, Inicjatywa Wolna Białoruś, Open Society Foundations, Polska Fundacja im. Roberta Schuman, Europees Grenslanden Vrouwenvoetbal Toernooi oraz Stowarzyszenie Lednica 2000.

Jesteśmy zaszczyceni tym wyróżnieniem. Grono laureatów, w którym się znaleźliśmy jest niezwykle prestiżowe. Mamy nadzieję, że Europejska Nagroda Obywatelska pomoże nam jeszcze mocniej zaszczepić w polskim społeczeństwie ideę solidarności pomiędzy absolwentami szkół a ich obecnymi uczniami. Program stypendialny „Solidarni" jest szansą na zbudowanie trwałych i mocnych więzi społecznych, a także na stworzenie nowoczesnego i świetnie wykształconego europejskiego społeczeństwa

– mówi Dariusz Karłowicz, prezes Fundacji Świętego Mikołaja.

Program stypendialny Solidarni został stworzony przez Fundację Świętego Mikołaja, by budować solidarną więź między uczniami i absolwentami szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich oraz uczelni. Nawiązuje do idei solidarności, jaka przyświecała podpisaniu 30 lat temu tzw. Porozumień Sierpniowych. W ramach programu przeprowadzona jest zbiórka pieniędzy wśród absolwentów. Pozyskane środki są przekazywane na stypendia dla zdolnych uczniów, których sytuacja finansowa uniemożliwia dalszą edukację, rozwijanie talentów i umiejętności.

W programie mogą wziąć udział publiczne szkoły podstawowe, gimnazjalne, licealne oraz uczelnie, które zarejestrują się na stronie www.solidarni.org.pl. Uczestnictwo w akcji jest całkowicie bezpłatne dla szkół. Wszystkie wpłacone fundusze zostaną rozdysponowane wśród zdolnych uczniów, wskazanych w każdej placówce przez komisje stypendialne.

Mecenasem programu jest Fundacja Banku Zachodniego WBK, która zapewnia m.in. bezpłatną obsługę kont bankowych wykorzystanych w czasie akcji. Partnerami medialnymi programu są: Trójka – Program 3 Polskiego Radia oraz Telewizja Polska.

Od 16 kwietnia program stypendialny „Solidarni" promowany jest w mediach na terenie całej Polski. Do wzięcia udziału w akcji zachęcają billboardy w całej Polsce, spoty w radiowej Trójce oraz telewizji, a także plakaty w środkach komunikacji miejskiej. Ponadto program można wesprzeć wysyłając SMS o treści „Stypendium" pod numer 7545 (koszt wysłania wiadomości to 6,15 zł z VAT).Operatorzy telefonii komórkowych zrzekli się prowizji od wysłanych wiadomości tekstowych na rzecz akcji stypendialnej „Solidarni".

Fundacja Świętego Mikołaja zachęca wszystkich do wspierania programu stypendialnego „Solidarni" przez przekazywanie jej 1% podatku dochodowego za 2010 rok. Sposób działania jest bardzo prosty. W deklaracji podatkowej należy podać: numer Krajowego Rejestru Sądowego (KRS 0000126602) oraz kwotę, na którą Urząd Skarbowy ma dokonać wpłaty (nie więcej niż 1% podatku). Termin składania formularzy PIT upływa 30 kwietnia 2010 roku.

Fundacji Świętego Mikołaja można także pomóc wpłacając pieniądze na jej konto:

Volkswagen Bank Polska S.A. 64 2130 0004 2001 0299 9993 0001

Nr KRS 0000126602

Informacje o Fundacji:

Fundacja Świętego Mikołaja od ponad jedenastu lat organizuje społeczne i kulturalne kampanie reklamowe. Najważniejsze akcje organizacji to:

Grunt to rodzina – od 2004 roku Fundacja szerzy ideę rodzinnych domów dziecka; Dzień Papieski – we współpracy z Fundacją „Dzieło Nowego Tysiąclecia" organizowane są kampanie Dnia Papieskiego;Mama w pracy – celem inicjatywy jest zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej sytuacji matek na rynku pracy. W ramach projektu organizowany jest konkurs dla firm przyjaznych mamom;Solidarni – celem projektu jest zbiórka pieniędzy na stypendia dla zdolnych uczniów, których sytuacja finansowa uniemożliwia dalszą edukację, rozwijanie talentów i umiejętności;1% – kampania związana ze zbiórką środków pochodzących z 1% podatku, które zostaną przekazane na statutowe cele Fundacji.

Fundacja zajmuje się badaniem i rozwiązywaniem skutków kryzysu solidarności z potrzebującymi, a w swojej pracy wykorzystuje techniki nowoczesnego zarządzania, marketingu oraz reklamy.

Dotychczasowe dokonania Fundacji to: 30 ogólnopolskich kampanii społecznych;35 mln zł zebranych na cele społeczne i charytatywne; 6 dużych raportów z badań sytuacji i problemów trzech grup społecznych: samotnych matek, dzieci z rodzinnych domów dziecka i sytuacji mam w pracy; 53 badania dotyczące znajomości problemów społecznych, wizerunku organizacji pozarządowych i odbioru kampanii społecznych przez Polaków; 16 050 plakatów wielkoformatowych w największych miastach Polski promujących idee społeczne; 6800 spotów reklamowych wyemitowanych w radio i telewizji zachęcających do przekazania pieniędzy na cele charytatywne;13 reportaży telewizyjnych na temat najważniejszych problemów społecznych występujących w Polsce;kilkaset audycji i publikacji w prasie, telewizji, radio i w internecie; 415 zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjnych dla blisko 1000 dzieci z rodzinnych domów dziecka z całej Polski; 35 konferencji, debat i pokazów filmowych; 45 szkoleń, wykładów i konsultacji dla organizacji pozarządowych przeprowadzonych przez przedstawicieli Fundacji; ponad 350 wizyt dentystycznych dla kobiet przebywających w domach samotnej matki w Brwinowie i w Laskach.

Fundacja Świętego Mikołaja w 2005 roku otrzymała nagrodę Pro Publico Bono w kategorii ochrony zdrowia, pomocy społecznej i charytatywnej za najlepszą inicjatywę obywatelską. Rok później, została laureatem nagrody TOTUS przyznawanej przez Fundację Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia" w kategorii „Propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II". W 2008 roku Caritas Polska przyznał Fundacji nagrodę Ubi Caritas w kategorii Współpraca.

Więcej na www.mikolaj.org.pl