Minęło już ponad dwadzieścia lat od czasu upadku reżimu komunistycznego w Polsce. Dla niektórych to już czasy zamierzchłe, jednak dla części społeczeństwa komunizm to wciąż niezabliźniona rana, która boli w każdą rocznicę opozycyjnego zrywu wobec represyjnego systemu. Brak zdecydowanego potępienia okresu PRL –u przez decyzję o tzw. „grubej kresce" zrodził głębokie poczucie niesprawiedliwości wśród tych, którzy spodziewali się budowy nowych instytucji państwowych w oparciu o mocne wartości etyczne, prawdę, uczciwość, troskę o dobro wspólne.

Współczesna Polska nie zadbała o rehabilitację ludzi, którzy walczyli z komunizmem. Instytucje, które starają się przypomnieć historię PRL-u są wystawione na medialny i polityczny atak.

Na czym dzisiaj chcemy budować Rzeczpospolitą? Z czego będziemy czerpać energię do rozwoju? Na te pytania nie ma prostych odpowiedzi.  Jest w Nas za to pragnienie szukania. Chcemy solidnych fundamentów do dynamicznego rozwoju naszego kraju.

Założyliśmy stowarzyszenie  „Studenci dla Rzeczypospolitej", którego jednym z podstawowych celów jest przygotowanie młodych ludzi do podjęcia odpowiedzialności za kształt współczesnej Polski . Mamy tu na myśli przede wszystkim rozbudzanie zainteresowania historią Polski i współczesnym  życiem społeczno-politycznym  wśród studentów i ludzi młodych.

Organizujemy spotkania i konferencje, które dotyczą bieżących kwestii  dominujących w debacie publicznej („Katastrofa Smoleńska"), jak i tych słabiej rozpoznawalnych ( „Raport o Stanie Armii"); staramy się także nie pomijać kultury polskiej (konferencja „Młodość i Gniew").

Nasz najnowszy projekt „Józef Mackiewicz. Kontrrewolucjonista, antykomunista, pisarz" łączy w sobie zarówno wątki polityczne jak i literackie. Wraz ze „Stowarzyszeniem NZS 1980" postanowiliśmy przyjrzeć się trudnej relacji Polski i Rosji poprzez sylwetkę tego wybitnego powieściopisarza, który przez swój zdecydowany sprzeciw wobec ideologii został skazany na zapomnienie, nie tylko w czasach PRL-u, ale i po odzyskaniu wolności. Dalej ciężko jest dostać jego powieści, zaś  jego twórczość wciąż jest niepopularna w kręgach wielu środowisk.

Ten rok jest szczególny. Po ubiegłorocznej katastrofie nasz kraj znalazł się w nowej sytuacji geopolitycznej. Z drugiej strony do końca nie wyjaśniona zbrodnia na polskich oficerach doprowadza w dalszym ciągu do napięć ze stroną rosyjską.

Zadajemy sobie pytanie, w jaki sposób należy budować wspólne polsko- rosyjskie relacje mimo wielu różnic. Czy robić to w sposób jednostronnego braterstwa jak sugerują obecnie rządzący, czy starać się kształtować stosunki na prawdzie i wyjaśnieniu ważnych dla naszego narodu historycznych zaszłości.

Józef Mackiewicz to bez wątpienia osoba kontrowersyjna, ale także człowiek o silnym kośćcu moralnym, ponad wszystko miłującym Polskę niekomunistyczną. Myślimy, że warto przyjść i odkryć na nowo zapomnianego pisarza..

Konferencja otwarta dla wszystkich gości odbędzie się 5 i 6 kwietnia w Krakowie.  Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie www.studencidlarp.pl

Serdecznie zapraszamy

Mateusz Kalita

v-ce Prezes Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczpospolitej