Włochy wygrały przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu głośny spór o krzyże wiszące w szkolnych salach.

Wielka Izba Trybunału 15 głosami za i przy 2 przeciw uznała, że wieszanie krzyży w szkołach nie stanowi naruszenia prawa do wolności ani nie jest elementem "indoktrynacji". Było to już drugie rozstrzygnięcie w tej sprawie. W pierwszej instancji Trybunał uznał, że wieszanie krzyży w klasach szkolnych to naruszenie "prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami" oraz "wolności religijnej uczniów".

Według informacji medialnych Trybunał w Strasburgu przychylił się do tezy o tym, iż "nie istnieją elementy świadczące o możliwym wpływie obecności krzyża w klasach szkolnych na uczniów".

Trybunał dodał, że krzyża w salach szkolnych nie należy uważać za "indoktrynację ze strony państwa", gdyż "krzyż jest symbolem zasadniczo biernym".

W sumie - kuriozalna sprawa, skoro w sprawie tak zasadniczej możliwe są tak odmienne werdykty.

Także sprawa, która dowodzi, że presja ma sens. Gdyby nie protesty chrześcijan i obrońców wolności, kto wie jakie byłoby ostateczne rozstrzygnięcie.

Sil