"...deputowani w imieniu narodu rosyjskiego wyciągają przyjazną dłoń do narodu polskiego". Duma przyjmie uchwałę o Katyniu?

Rosyjski parlament ma dziś zdecydować o losach projektu uchwały dotyczącej zbrodni katyńskiej. Duma ma m. in. uznać mord w Katyniu za zbrodnię reżimu stalinowskiego, a ZSRR za państwo totalitarne. Zdaniem "Gazety Wyborczej", będzie to ważny gest przed wizytą prezydenta Dmitrija Miedwiediewa w Polsce 6 grudnia 2010 r.

"Gazeta Wyborcza" publikuje pełny tekst projektu uchwały zatytułowanej "O tragedii katyńskiej i jej ofiarach". Autorzy dokumentu piszą m. in.:

"Siedemdziesiąt lat temu rozstrzelano tysiące polskich obywateli, którzy byli przetrzymywani w łagrach NKWD dla jeńców wojennych, a także w więzieniach zachodnich obwodów Ukraińskiej i Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej.

W oficjalnej propagandzie radzieckiej odpowiedzialność za tę zbrodnię, którą zbiorczo nazwano tragedią katyńską, przypisywano zbrodniarzom nazistowskim.  (...)

Opublikowane materiały, które przez wiele lat były przechowywane w tajnych archiwach, nie tylko ujawniają skalę tej strasznej tragedii, ale i dowodzą, iż zbrodnia katyńska została dokonana na bezpośredni rozkaz Stalina i innych przywódców radzieckich.

Potępiając terror i masowe prześladowanie obywateli swojego kraju i obywateli innych państw jako nie do pogodzenia z ideą prymatu prawa i sprawiedliwości, Duma Państwowa Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej wyraża głębokie współczucie wszystkim ofiarom nieuzasadnionych represji, ich rodzinom i bliskim. (...)

Nasze narody zapłaciły ogromną cenę za zbrodnie totalitaryzmu. Stanowczo potępiając reżim, który gardził prawami i życiem ludzi deputowani w imieniu narodu rosyjskiego wyciągają przyjazną dłoń do narodu polskiego. Wyrażają też nadzieję na początek nowego etapu w stosunkach między naszymi krajami, które będą się rozwijać na gruncie demokratycznych wartości.

Osiągnięcie takiego rezultatu będzie najlepszym pomnikiem ofiar tragedii katyńskiej, które z wyczerpującą oczywistością zrehabilitowała już sama historia oraz poległych w Polsce radzieckich żołnierzy, którzy oddali życie za jej wyzwolenie spod hitlerowskiego nazizmu".

Sil

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...