Stowarzyszenie "Polska jest najważniejsza" założył kto inny

Warszawa, 16.11.2010

Stowarzyszenie „Polska jest najważniejsza"

Oświadczenie

10.10.2010 powstało w Warszawie Stowarzyszenie „Polska jest najważniejsza", w skład którego weszła większość członków Społecznego Warszawskiego Komitetu Poparcia Jarosława Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich 2010. Spotkanie odbyło się w kawiarni „Harenda", uczestniczyły w nim 54 osoby, w tym żaden czynny polityk. Komitet Założycielski SPJN składa się z trzech osób, są to: prof. Włodzimierz Klonowski, Izabela Galicka i Teresa Bochwic. Na zebraniu wybrano 15-osobowy zarząd. Po spotkaniu ukonstytuowało się Prezydium Zarządu i Komisja Rewizyjna. Prezydium: prezes Wł. Klonowski, wiceprezes Andrzej Dittwald, sekretarz Teresa Bochwic, skarbnik Ludwika Borawska-Szymborska, członek Andrzej Kawecki. KR: Maryna Miklaszewska, Teresa Murak, Andrzej Wroński, Bogusław Nowicki.

SPJN oczekuje obecnie na rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Tymczasową siedzibą Stowarzyszenia jest 02-536 Warszawa, ul. Narbutta 15 m 8.

Kontakt tbochw@wp.pl i wklonowski@gmail.com

Włodzimierz Klonowski

Andrzej Dittwald

Teresa Bochwic

Pomysłodawcą nazwy Stowarzyszenia był prof. Jan Żaryn.

 

Autor

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...