Niedouczony Palikot, czyli 2 z historii

Dotychczas Palikot znany był z chamstwa i agresji. Dziś pokazał kompletne nieuctwo i brak elementarnej znajomości historii. W kilku mediach obarczył gen. Leopolda Okulickiego- Niedźwiadka odpowiedzialnością za straceńcze, jego zdaniem, Powstanie Warszawskie. Powstanie oceniać każdy może, jak chce, choć krzty historycznej rzetelności by się przydało. Ale gen. Okulicki został dowódcą AK już po Powstaniu Warszawskim! W czasie powstania AD 1944 dowódcą (komendantem głównym mówiąc ściślej)Armii Krajowej był gen. Tadeusz Komorowski-„Bór”, zaś komendantem samego Powstania gen. Antoni Chruściel- „Monter” (co wynikało zresztą z prostego faktu, że „Monter” był szefem Okręgu Warszawskiego AK). 
Powierzchowność intelektualna Palikota jest porażająca, jego brak wiedzy na temat historii Polski – również. Cóż, historia kraju pełna jest takich niedouczonych ( i skądinąd niewychowanych) cudaków.

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...