Prezes Reduty Dobrego Imienia: Celem akcji dezinformacyjnej związanej z pandemią jest wzbudzanie nieufności do rządu

autor: Fratria
autor: Fratria

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...