"Deutsche Welle" otwartym tekstem: "Nie sprzyjamy obecnemu rządowi". Przynajmniej szczerze...

fot. Youth-Portal.com
fot. Youth-Portal.com

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...