Duża ustawa medialna już w Sejmie! Czabański: "Rząd zostanie absolutnie odcięty od wpływu na media publiczne". [TREŚĆ PROJEKTU]

Fot. Julita Szewczyk/FRATRIA
Fot. Julita Szewczyk/FRATRIA

Składka audiowizualna ma wynosić 15 zł, zaś wygaszanie kontraktów w przekształcanych mediach publicznych ma objąć kadrę kierowniczą, a nie wszystkich pracowników, jak wcześniej planowano - wynika z projektów ustaw składających się na tzw. dużą ustawę medialną, które trafiły do Sejmu.

Chodzi o poselskie projekty ustaw: o mediach narodowych, o składce audiowizualnej i przepisy wprowadzające obie ustawy.

Podczas konferencji prasowej w Sejmie na pytania dziennikarzy odpowiadał wiceminister kultury Krzysztof Czabański, jeden z autorów projektu.

Głównym założeniem jest, jeśli chodzi o niezależność, to, że rząd zostanie absolutnie odcięty w sensie wpływu organizacyjnego i personalnego na media publiczne

— deklarował poseł PiS.

Jak mówił Czabański, Rada Mediów Narodowych ma przejąć obowiązki KRRiT w zakresie organizacji mediów publicznych.

Nikt nie twierdzi, że KRRiT jest organem rządowym. Konstytucja nie daje KRRiT uprawnień władczych wobec mediów publicznych. To wynika z ustawy, a my ustawę wprowadzamy nową i tamta przestaje obowiązywać. Władze mediów publicznych będą powoływane przez Radę Mediów Narodowych

— tłumaczył polityk, dodając, że w porównaniu z rozwiązaniami z czasów rządów Platformy pozostanie „ten sam poziom polityczny” w mediach.

Różnica miedzy RMN a KRRiT będzie zasadnicza - Rada Mediów Narodowych przez 6 lat nie będzie odwoływalna. A dziś członkowie KRRiT muszą co roku uzyskiwać aprobatę Sejmu i prezydenta, aby móc dalej kontynuować

— dodawał Czabański, zapewniając, że ustawowo zagwarantowane będzie przynajmniej jedno miejsce dla największego klubu opozycyjnego w Sejmie.

To pierwsze rozwiązanie w polskim prawie, które gwarantuje opozycji miejsce w tak ważnym organie

— zaznaczył.

Nawiązany przed dniem przekształcenia stosunek pracy pracownika przekształconej osoby prawnej zatrudnionego na czas nieokreślony na stanowisku dyrektora, zastępcy dyrektora, kierownika bądź zastępcy kierownika lub na stanowisku szefa redakcji bądź zastępcy szefa redakcji wygasa z dniem 30 września 2016 r., chyba że do tego czasu strony zawrą umowę przewidującą dalsze trwanie stosunku pracy

— głosi projekt ustawy wprowadzającej ustawę o mediach narodowych i ustawę o składce audiowizualnej. Pracownikowi, którego stosunek pracy wygaśnie, ma przysługiwać odprawa pieniężna.

Celem inicjatywy jest przekształcenie TVP, Polskiego Radia i PAP ze spółek prawa handlowego w instytucje mediów narodowych, a także zastąpienie abonamentu rtv, powszechną składką audiowizualną, ściąganą wraz z opłatą za prąd.

Przekształcenie to miałoby nastąpić od 1 lipca tego roku. Wyboru władz mediów publicznych miałaby dokonywać 6-osobowa Rada Mediów Narodowych wybierana przez Sejm, Senat i prezydenta na 6-letnią kadencję. Wśród kandydatów wybieranych przez Sejm jedno miejsce będzie ustawowo gwarantowane dla kandydata z największego klubu opozycyjnego, czyli w obecnej kadencji z PO.

Władze poszczególnych mediów, czyli dyrektorzy naczelni, mieliby być wybierani w drodze konkursów jawnych spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje społeczne i stowarzyszenia twórcze. Mają być wybierani na co najmniej 2-letnią kadencję związaną z realizacją przyjętych planów programowo-finansowych.

W mediach publicznych mają powstać Społeczne Rady Programowe utworzone z kandydatów zgłoszonych przez: organizacje społeczne, związki zawodowe, związki wyznaniowe, stowarzyszenia. Społeczne Rady Programowe mają oceniać realizację misji przez poszczególne media i będą mogły występować z wnioskami personalnymi.

CAŁOŚĆ PROJEKTU MOŻNA PRZECZYTAĆ NA STRONACH SEJMOWYCH.

svl


W zestawie taniej! Polecamy „wSklepiku.pl” pakiet 2 książek: „Pożegnanie z salonem”. W kolekcji: „Alfabet Salonu” - Krzysztof Feusette oraz „Resortowe dzieci. Media”(tom 1) - Dorota Kania, Jerzy Targalski, Maciej Marosz.

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...