Szczególnie naganne jest wykorzystywanie zagranicznych mediów, które powielają jednostronne i nierzetelne przekazy

— pisze w swoim oświadczeniu zarząd Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, sprzeciwiając się haniebnym działaniom dziennikarzy.

Poniżej pełna treść oświadczenia:

Zarząd Oddziału Warszawskiego SDP protestuje przeciwko praktykom mediów publicznych i prywatnych prowadzącym do destabilizacji polskiego społeczeństwa poprzez dezinformację i budowanie fałszywego obrazu sytuacji społeczno – politycznej naszego kraju. Niespotykany wzrost agresji dziennikarzy informacyjnych, którzy zamiast rzetelnie informować o pracach prezydenta, rządu i parlamentu , tworzą zmanipulowany i nieprawdziwy przekaz, mający zastraszyć społeczeństwo, budzi nasz zdecydowany sprzeciw.

Szczególnie naganne jest wykorzystywanie zagranicznych mediów, które powielają jednostronne i nierzetelne przekazy. Staje się to nieuprawnioną ingerencją w wewnętrzne sprawy Polski, i narusza polską rację stanu.

Marcin Wolski – prezes OWSDP

Piotr Jegliński

Elżbieta Królikowska Avis

Marzena Paczuska

Elżbieta Ruman

Aleksander Wierzejski

Ewa Urbańska

Stefan Kudełka

Wanda Nadobnik