Sprostowanie

W artykule opublikowanym na portalu wPolityce.pl pod tytułem: „O Polskę wolną od klasy próżniaczej! Zobacz jak publiczne ogłoszenie o sprzedaży 50-metrowego lokalu niemożliwie rozdęto by pomóc „Wyborczej” pojawiły się nieprawdziwe informacje i stwierdzenia dotyczące działań Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Nieprawdą jest, iż całostronicowe ogłoszenie Wojskowej Agencji Mieszkaniowej musi kosztować nawet po rabatach dziesiątki tysięcy złotych. Wskazane W artykule ogłoszenie kosztowało 3 532 zł i jest konsekwencją dwukrotnie przeprowadzonego przez Wojskową Agencję Mieszkaniową przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo do zamówień publicznych (Dz.U.z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.), do którego nie zgłosił się inny podmiot oprócz spółki Agora S.A. Nieprawdą jest, iż ogłoszenie Wojskowej Agencji Mieszkaniowej jest przykładem żerowania na naszych wspólnych pieniądzach. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa nie otrzymuje z budżetu państwa żadnych środków na gospodarowanie nieruchomościami, także na związaną z nimi reklamę. Nieprawdą jest również stwierdzenie zawarte w tytule publikacji, że publiczne ogłoszenie niemożliwie rozdęto, by pomóc „Wyborczej”. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa zamieszcza do publicznej wiadomości ogłoszenie w całej jego treści, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.z 2004 r. nr 207 poz. 2108 z późn.zm.).

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych