Pożegnanie Ludwika Lewina, pisarza, dziennikarza i poety. "Ujmował swoją wiedzą, ofiarnością i głębokim zaangażowaniem, szczególnie w sprawy polskie"

Śp. Ludwik Lewin / autor: http://ludwiklewin.eu/
Śp. Ludwik Lewin / autor: http://ludwiklewin.eu/

Studio TV