Nagroda im. Księcia Henryka Pobożnego dla prof. Nowaka! Za wierność i obronę chrześcijańskich wartości"

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...