Widziałem wszystko, com chciał i potrzebował widzieć

– taki tytuł będzie nosił wybór prywatnych listów Henryka Sienkiewicza, który Państwowy Instytut Wydawniczy opublikuje we wrześniu z okazji obchodzonego właśnie Roku Sienkiewiczowskiego.

W Roku Sienkiewiczowskim, ustanowionym przez Sejm i Senat RP dla uczczenia setnej rocznicy śmierci pisarza i sto siedemdziesiątej rocznicy jego urodzin, Państwowy Instytut Wydawniczy wydaje wybór listów, które były skierowane do rodziny i najbliższych przyjaciół.

Wśród adresatów znalazły się tu osoby z kręgu najbliższych krewnych i przyjaciół artysty, m.in. szwagierki Jadwigi Janczewskiej, Karola Potkańskiego, Stanisława Witkiewicza czy Marii Skłodowskiej-Curie.

Dzięki realizmowi tej korespondencji otrzymujemy sugestywny i plastyczny opis życia w Europie przełomu XIXXX wieku, dzięki jej liryzmowi poznajemy bogatą osobowość Pisarza, a dzięki humorowi - jego przekorną żartobliwość, nadającą listom nieprzeparty wdzięk

— pisze we wstępie do książki prof. Maria Bokszczanin.

Henryk Sienkiewicz prowadził bardzo obszerną korespondencję. Szacuje się, że z 15 tys. listów napisanych przez niego w ciągu całego życia zachowało się zaledwie 3 tys. skierowanych do 450 osób, a nadsyłanych z różnych stron Polski, Europy i Ameryki przez „wiecznego tułacza”, piszącego swe powieści po hotelach i pensjonatach górskich i nadmorskich.

Pełne wydanie listów ukazało się w Państwowym Instytucie Wydawniczym w latach 1977- 2009. Dopełnieniem książki jest Pokłosie epistolarne - listy niepublikowane, które wypłynęły na światło dzienne już po wydaniu pięciotomowej edycji.

Tom „Widziałem wszystko, com chciał i potrzebował widzieć” będzie dostępny w sprzedaży od 19 września.

Mly/PAP