Prezydenckie życzenia z okazji 90. urodzin dyrygenta Jana Krenza. "Dziękuję Panu za wyjątkowe zaangażowanie w kulturalne życie Polski"

fot. Wikimedia/wPolityce.pl
fot. Wikimedia/wPolityce.pl

Winszując Panu wybitnych kompozycji, pragnę wyrazić wdzięczność za wszystkie wspaniałe wykonania i długoletnią pracę

— napisał w liście skierowanym do dyrygenta Jana Krenza z okazji 90. urodzin prezydent Andrzej Duda.

Prezydent podziękował słynnemu kompozytorowi i dyrygentowi za zaangażowanie w życiu kulturalne Polski.

Szanowny Panie! Maestro!

Jubileusz Pańskich 90. urodzin niech będzie sposobnością do złożenia serdecznych gratulacji i wyrażenia słów podziwu dla Pana wielkiego dorobku artystycznego. Poświęcony Pańskiej muzyce niedawny koncert w cyklu Muzyka pod Liberatorem w Muzeum Powstania Warszawskiego, będący świętem Pańskiej twórczości, przypomniał warszawiakom o jej początkach i formowaniu w latach okupacji. Dziękuję Panu za wyjątkowe zaangażowanie w kulturalne życie Polski.

Długa jest lista Pańskich zasług i dokonań. Ten znakomity dorobek przysłużył się renomie Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, Teatru Wielkiego w Warszawie czy Filharmonii Krakowskiej. Winszuję Panu licznych nagród, w tym za wykonania muzyki polskiej na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. Wkładając tak wiele serca, talentu i energii w propagowanie polskich utworów współczesnych wzmacniał Pan ich rangę w świecie, a jednocześnie rozwijał muzyczną wrażliwość kolejnych pokoleń melomanów. Pańska muzyka do pionierskich dzieł polskiej szkoły filmowej, w tym Eroiki czy Symfonii bohaterskiej w dwóch częściach, wyrażająca powojenne emocje, w szczególny sposób związała obie muzy, miała wpływ na kształtowanie wyobraźni polskich widzów i uczyła otwartości na nowoczesne brzmienia.

Maestro! Dyrygent jest współtwórcą dzieła muzycznego, szczególnym pośrednikiem między intencją autora a odbiorcą. Tak wiele dał Pan z siebie innym. I w Polsce i podróżując po świecie, powierzonym sobie utworom nadawał Pan niepowtarzalny charakter, godząc osobistą interpretację z głębokim szacunkiem dla zamysłu autora. Pod Pańską batutą wiele znakomitych orkiestr świata zdobywało bezcenne doświadczenie. Winszując Panu wybitnych kompozycji, pragnę wyrazić wdzięczność za wszystkie wspaniałe wykonania i długoletnią pracę. Niech wdzięczność uczniów, przyjaciół i miłośników muzyki będzie prócz licznych odznaczeń należną i cenną nagrodą, a Pańska własna twórczość niech cieszy się długą sławą.

Życzę Panu dobrego zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda

lap/prezydent.pl

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...