Kantatą „Słysz, Boże, wołanie moje” Andrzeja Nikodemowicza rozpocznie się w niedzielę w Lublinie IV Międzynarodowy Festiwal „Andrzej Nikodemowicz - czas i dźwięk”. W programie festiwalu jest pięć koncertów z muzyką tego wybitnego kompozytora.

Żyjący w Lublinie od 1980 r. Andrzej Nikodemowicz jest naszym skarbem. Spotykamy się po raz czwarty na festiwalu jego imienia, by posłuchać muzyki, która jest twórczym nawiązaniem do tego, co w dziejach muzyki, w dziejach sztuki dźwięku dokonało się przed laty

— powiedziała Teresa Księska-Falger, prezes Towarzystwa Muzycznego w Lublinie, które jest organizatorem festiwalu.

Festiwal rozpocznie koncert symfoniczny, podczas którego wykonana zostanie kompozycja Nikodemowicza - Kantata na alt solo i małą orkiestrę „Słysz, Boże, wołanie moje”. Będzie też zagrany Koncert na wiolonczelę i orkiestrę Witolda Lutosławskiego oraz V Symfonia nazywana „Symfonią losu” Ludwika van Beethovena.

Festiwal potrwa do 30 września. Zaplanowano w sumie pięć koncertów - oprócz symfonicznego inaugurującego festiwal, będą trzy koncerty kameralne oraz recital fortepianowy. W każdym z koncertów melomani będą mogli posłuchać muzyki Nikodemowicza. Zagrane będą m.in. Impresja na wiolonczelę, Dialogi na flet i fagot, Impresja na fortepian, Wariacje organowe na temat pieśni wielkanocnej „Chrystus zmartwychwstan jest”, Pieśni do słów Georga Herberta na sopran, trąbkę i organy.

Utwory skomponowane przez Nikodemowicza zabrzmią obok dzieł m.in. Jana Sebastiana Bacha, Mikołaja Góreckiego, Fryderyka Chopina, Dymitra Szostakowicza, Sergieja Rachmaninowa.

Koncerty odbywać się będą w różnych miejscach miasta, m.in. na Zamku Lubelskim, w Bazylice oo. Dominikanów, Trybunale Koronnym.

Andrzej Nikodemowicz urodził się w 1925 r. we Lwowie. Gry na fortepianie uczył się od dziecka. W latach 1943-46 studiował chemię na politechnice we Lwowie, a po wojnie studiował kompozycję oraz grę na fortepianie w lwowskim konserwatorium muzycznym. Przez wiele lat był tam wykładowcą - uczył m.in. kompozycji i teorii muzyki.

W 1973 r. z powodów politycznych został wyrzucony z pracy za przekonania religijne. Przez kilka lat utrzymywał się głównie z korepetycji. Nagrania jego utworów we Lwowie zostały wówczas zniszczone.

W 1980 r. opuścił Lwów i zamieszkał w Lublinie. Wykładał na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej oraz na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Przez wiele lat był dyrygentem chóru w tutejszym seminarium duchownym. W 1995 r. otrzymał tytuł profesora zwyczajnego.

Skomponował wiele utworów m.in. na fortepian, orkiestrę a także dla chórów. Szczególne miejsce w jego twórczości zajmuje muzyka religijna - skomponował wiele kantat, oratoriów, suit, psalmów. Partyturę kantaty „Antyfona do Najświętszej Maryi Panny”, dedykowaną Janowi Pawłowi II, wręczył papieżowi osobiście.

Utwory Nikodemowicza były prezentowane na wielu prestiżowych festiwalach m.in. podczas Warszawskiej Jesieni, Poznańskiej Wiosny Muzycznej.

Jest laureatem wielu nagród, m.in. III Nagrody na Wszechzwiązkowym Konkursie Kompozytorskim w Moskwie (1961 r.), Nagrody Związku Kompozytorów Polskich i Nagrody Ministra Kultury (2000 r). W 2003 r. otrzymał tytuł doktora honoris causa Lwowskiej Akademii Muzycznej.

gah/PAP