28 sierpnia w Muzeum w Nysie odbędzie się wernisaż wystawy „Maria Wollenberg-Kluza. Malarstwo”, którą będzie można oglądać do 11 października br.

Zostaną zaprezentowane dzieła, które najlepiej oddają charakter twórczości artystki.

Twórczość niosąca alegoryczno-symboliczne warstwy poetyki obrazów Marii Wollenberg-Kluza, narzuca porównanie do poezji romantyzmu czy Młodej Polski. Stąd fragment poematu Norwida, który w kilku słowach ilustruje przesłanie, jakie niesie jej działalność artystyczna. Malarka konsekwentnie uprawia dynamiczne malarstwo treściowe, które mimo upływu lat zachowuje wyjątkową spójność formalną i kolorystyczną. Malarstwo zdominowane przez monotematyczne cykle, liczące nawet po kilkadziesiąt kompozycji, w których pojawiają się wątki poświęcone muzyce, literaturze, historii. Inspiracje sakralne – wyrażone zwłaszcza w wielkim formacie obrazów, są nasycone wszelkimi tonami zarówno kolorów jak i nastrojów wielkiego misterium wszechświata. Znajdziemy także pejzaże, będące efektem bliższych lub dalszych podróży z nieodłącznym elementem bardzo osobistych rozważań na wybrane tematy

— tak malarstwo Wollenberg-Kluzy opisuje Edward Hałajko.

Maria Wollenberg-Kluza urodziła się w 1945 roku w Puławach. W latach 1967 - 73 studiowała na Wydziale Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 1973 roku otrzymała dyplom z malarstwa z wyróżnieniem oraz aneks do dyplomu z tkaniny artystycznej. W latach 1973 - 75 odbyła staż asystencki w ASP w Warszawie. W swoim bogatym dorobku ma m.in.: nagrodę specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2008) i tytuł Pozytywista Roku 2008.

gah/muzeum.nysa.pl