Bawarskie Ministerstwo Finansów i Rozwoju Regionalnego jest gotowe do przekazania stronie polskiej praw do pieśni „Czerwone Maki na Monte Cassino” – poinformował dyrektor działającej w Krakowie Biblioteki Polskiej Piosenki Waldemar Domański.

Biblioteka od kilku miesięcy zabiegała o uzyskanie praw do słynnej piosenki. Kilkanaście lat temu, po śmierci twórcy muzyki do tego utworu Alfreda Schutza (zmarł w Monachium), ich dysponentem stała się niemiecka organizacja zarządzająca prawami autorskimi GEMA.

Na początku lutego bawarskie Ministerstwo Finansów i Rozwoju Regionalnego poinformowało Bibliotekę Polskiej Piosenki, że jest gotowe przekazać Polsce prawa do „Czerwonych Maków na Monte Cassino”.

Mając na uwadze ogromne historyczne, kulturotwórcze i patriotyczne znaczenie tej pieśni dla Polski, Bawaria jest gotowa przenieść prawa jej użytkowania na Polskę

— podkreślono w piśmie, które dotarło do Krakowa.

Według Domańskiego w trakcie akcji, nagłośnionej przez polskie media, zgłosiło się do Biblioteki wiele osób, organizacji i polityków, deklarując pomoc w tej sprawie.

Bardzo cieszy nas stanowisko rządu Bawarii. Będziemy starali się uzgodnić teraz ze stroną niemiecką zasady owego przekazania praw do „Czerwonych Maków”. Mamy nadzieję, że otrzyma je właśnie Biblioteka Polskiej Piosenki

— powiedział.

Domański.

Jak dodał, jeśli sprawę uda się sfinalizować przed 3-majową „Lekcją śpiewania”, do Krakowa zaproszeni zostaną przedstawiciele Bawarii, by podziękować im za ten gest.

Pieśń powstała w nocy z 17 na 18 maja 1944 r. na kilka godzin przed zdobyciem klasztoru na Monte Cassino. Słowa dwóch pierwszych zwrotek napisał żołnierz Feliks Konarski, a jego przyjaciel Alfred Schutz skomponował muzykę. „Czerwone maki na Monte Cassino” wykonano po raz pierwszy kilka dni później, w czasie akademii zorganizowanej dla żołnierzy 12. Pułku Ułanów Podolskich.

Autorzy pieśni po wojnie pozostali na emigracji. Alfred Schutz zmarł w 1999 r. w Monachium, kilka lat później zmarła jego żona. Nie wskazali spadkobierców, a właścicielem praw autorskich do utworu stała się w tej sytuacji Bawaria. Dysponentem praw do melodii jest GEMA - niemiecka organizacja zarządzająca prawami autorskimi.

Latem 2014 r. Biblioteka Polskiej Piosenki i gdański prawnik Bogusław Wieczorek wystąpili z pismem do władz Bawarii, pytając, jakie należy podjąć kroki, aby prawa do melodii nabyła Biblioteka.

Biblioteka Polskiej Piosenki zajmuje się dokumentowaniem zapisów polskiej piosenki i udostępnianiem zgromadzonych zbiorów oraz organizowaniem w Krakowie publicznych „Lekcji śpiewania”- do tej pory odbyło się ich ponad 60.

AM/PAP