wiaRA I SOLIDARNOŚĆ

"Dziękuję, że w trudnych czasach umacnialiście wiernych". Noworoczne spotkanie pary prezydenckiej z przedstawicielami Kościołów w Polsce

Doroczne spotkanie przedstawicieli kościołów i związków wyznaniowych z Parą Prezydencką  / autor: Grzegorz Jakubowski/KPRP
Doroczne spotkanie przedstawicieli kościołów i związków wyznaniowych z Parą Prezydencką / autor: Grzegorz Jakubowski/KPRP
W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...