"Musimy stanąć do walki duchowej w przebłagano-uwalniającej modlitwie". Przez wspólną „Wielką Pokutę” możemy zmienić bieg historii

Fot.screenshot/Wielka Pokuta
Fot.screenshot/Wielka Pokuta
W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...