Apostoł Kazachstanu i więzień sowieckich łagrów. Ks. Władysław Bukowiński ogłoszony błogosławionym

fot. Wikimedia Commons
fot. Wikimedia Commons

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...