Prymas Polski w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej: Maryja uczy fantazji miłosierdzia

fot. YouTube
fot. YouTube

Maryja uczy wrażliwości i dobroci, wyobraźni czy wręcz fantazji miłosierdzia, konkretnego poświęcenia swojego życia drugim

— powiedział na Jasnej Górze prymas Polski abp Wojciech Polak podczas Mszy odpustowej w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej.

Metropolita gnieźnieński ocenił, że pomimo dzielących nas różnic, naprawdę możliwa jest zgoda i jedność.

Prymas przypomniał, że obchodzona uroczystość Matki Bożej częstochowskiej jest kolejnym etapem obchodzonego w tym roku jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski.

Dar chrztu domaga się owocnego przyjęcia i wiernej odpowiedzi, dlatego po raz kolejny, wpatrując się w Ikonę Matki Bożej Częstochowskiej, pragniemy dziękować i uwielbiać Boga za nasze odrodzenie z wody i Ducha Świętego na życie wieczne, za wszczepienie w Chrystusa i włączenie do wspólnoty Kościoła

— podkreślił abp Wojciech Polak.

Przywoławszy słowa papieża Franciszka wypowiedziane na Wawelu, że „konieczna jest mocna nadzieja i ufność w Tym, który kieruje losami narodów, otwiera drzwi zamknięte, przekształca trudności w szanse i stwarza nowe scenariusze tam, gdzie wydawało się to niemożliwe” podkreślił, że w taki sposób Kościół w Polsce przeżywał jubileusz Chrztu najpierw w Gnieźnie i Poznaniu, później na Jasnej Górze i w Krakowie, a także w innych miejscach w naszej Ojczyźnie.

Na horyzoncie wspólnego życia, pod polskim niebem, w naszych domach rodzinnych wciąż są takie wartości, dzięki którym, pomimo dzielących nas różnic, naprawdę możliwa jest zgoda i jedność

— powiedział prymas Polski podczas sumy odpustowej na wałach jasnogórskich.

Przypomniał papieskie słowa skierowane do Polaków, że to właśnie zgoda, pomimo różnorodności poglądów, jest pewną drogą do osiągnięcia dobra wspólnego całego narodu polskiego.

Prymas podkreślił, że z tym cudownym miejscem, z Jasną Górą, nieodłącznie związana jest prawda o nas samych, nasza tożsamość.

Tutaj, podobnie jak w Kanie, spotykamy Jej matczyne spojrzenie, troskliwe i opiekuńcze. Tutaj też jesteśmy w szkole posłuszeństwa i zawierzenia Jezusowi we wszystkich sytuacjach. Maryja nie tylko wstawia się za nami, ale uczy wrażliwości i dobroci, wyobraźni czy wręcz fantazji miłosierdzia, konkretnego poświęcenia swojego życia drugim

— powiedział abp. Wojciech Polak.

Hierarcha zauważył, że Maryja pomaga odkryć, czego nam brakuje do pełni życia.

Życie w swej pełni, to życie szczęśliwe, pełne Bożego pokoju i ładu, życie, które nie jest targane różnymi sprzecznościami, wydawane na pastwę naszych egoizmów, karmione pragnieniem wygody, beztroską czy obojętnością na drugich

— ocenił.

Zwrócił uwagę, że nikt nie jest w stanie sam, o własnych siłach i jakimś własnym pomysłem, uczynić swego życia pełnym i szczęśliwym. Nikt nie przemieni wody w wino, nie dokona uzdrawiającego cudu i nie zapewni innym pełni szczęścia.

Metropolita gnieźnieński zwrócił uwagę, że to świętowanie jest przedłużeniem majowej uroczystości Matki Bożej Królowej polski, w czasie której odnowione został akt zawierzenia Matce Odkupiciela.

Prymas Polski przewodniczy jasnogórskiej Mszy odpustowej w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. W Eucharystii uczestniczą dziesiątki tysięcy wiernych, którzy w ostatnich dniach pieszo pielgrzymowali do narodowego sanktuarium na Jasnej Górze.

lap/KAI

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...