Elżbieta Duda (PiS): ŚDM to wspaniała okazja do przedstawienia dziedzictwa duchowego naszej Ojczyzny a także jej historii. WYWIAD

fot. wPolityce.pl
fot. wPolityce.pl

Jeśli chodzi o to, co spędza wielu sen z powiek, czyli zagrożenie terrorystyczne, to obserwując organizację szczytu NATO mogę powiedzieć, że służby zdały egzamin. (…) Nie powinniśmy skupiać się więc na hipotetycznych zagrożeniach

— mówi w kontekście zbliżających się Światowych Dni Młodzieży posłanka Prawa i Sprawiedliwości Elżbieta Duda w rozmowie z Janem Lorkiem.

Jan Lorek: Na czym polega Pani rola w przygotowaniach do Światowych Dni Młodzieży?

Elżbieta Duda: Moja rola, jak i całego Sejmu opiera się przede wszystkim na stanowieniu prawa. W obecnej kadencji przegłosowaliśmy specustawę, która reguluje relacje pomiędzy organami administracji publicznej a Archidiecezją Krakowską. Ważne w tym kontekście było również uchwalenie ustawy antyterrorystycznej. Podstawowym celem przedstawionych regulacji ma być podniesienie efektywności działania polskiego systemu antyterrorystycznego, a przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa obywateli. Ustawa ma doprowadzić do lepszej koordynacji działań służb i doprecyzować zasady współpracy między nimi. Daje odpowiednie podstawy do działań służb podczas zbliżających się Światowych Dni Młodzieży czy podczas zakończonego sukcesem szczytu NATO.

Jak wyglądają posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016?

Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w wyznaczonych terminach i miejscach. W posiedzeniach uczestniczą parlamentarzyści, przedstawiciele rządu, przedstawiciele organów administracji państwowej, organizacji pozarządowych w tym Komitetu Organizacyjnego ŚDM Kraków 2016 oraz członkowie Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM. Decyzje podejmowane są w drodze konsensusu a w sprawach spornych przeprowadza się głosowanie. Zespół może również podejmować stanowiska i wydawać opinie. Na ostatnim wyjazdowym posiedzeniu w Krakowie, w którym uczestniczyli m.in. Wojewoda Małopolski Pan Józef Pilch, sekretarz ks. Grzegorz Suchodolski, władze Gminy Wieliczka i przedstawiciele mediów, przedstawiono aktualny stan przygotowań. Należy podkreślić, że nasza rola opiera się głównie na monitorowaniu tych prac. Swoją obecnością staramy się podkreślić wartość, jaką Sejm RP przywiązuje do kontynuacji dzieła zapoczątkowanego przez św. Jana Pawła II. Powstanie naszego Zespołu jest również docenieniem samej skali wydarzenia. Będzie to przecież ogromna promocja Polski. Jest to wspaniała okazja do przedstawienia dziedzictwa duchowego naszej Ojczyzny a także jej historii.

Co jeszcze zostało do zrobienia?

Organizatorzy spotkania oceniają stan realizacji przygotowań na 90%. W Brzegach trwają prace związane z montażem ołtarza w Campusie Misericordiae. W Krakowie i okolicach w ramach Festiwalu Młodych będzie jeszcze 70 scen. Na pewno mnóstwo pracy pozostaje przed Komitetem Organizacyjnym związanych z samą obsługą pielgrzymów, takich jak rozdysponowanie pakietów pielgrzyma czy wejściówek. Cały czas szkolą się również wolontariusze z całego kraju.

Bardzo ważne jest bezpieczeństwo i dlatego chciałem zapytać: uczestnicy powinni się obawiać?

Na pewno warto zadbać samemu o swoje bezpieczeństwo, zorientować się jak zaplanowane jest wydarzenie, gdzie można zwrócić się o pomoc w razie jakiejkolwiek potrzeby. Jeśli zaś chodzi o to, co spędza wielu sen z powiek, czyli zagrożenie terrorystyczne, to obserwując organizację szczytu NATO mogę powiedzieć, że służby zdały egzamin. Trzeba im to przyznać. Nie powinniśmy skupiać się więc na hipotetycznych zagrożeniach. Warto twardo stąpać po ziemi, ale też nie zapominać, że to przede wszystkim szansa na wspaniałe przeżycie duchowe. W Krakowie będzie można zobaczyć na czym tak naprawdę polega powszechność Kościoła Katolickiego.

Czy Pani planuje uczestniczyć, w uroczystościach?

Tak, oczywiście. Planuję czynnie uczestniczyć w najważniejszych uroczystościach. Zamierzam być w Krakowie, Częstochowie i Brzegach.

Rozmawiał Jan Lorek


Historia dotychczasowych spotkań młodzieży z papieżami: „Światowe dni młodzieży”- Szymon Brzeski. Książka do kupienia „wSklepiku.pl”.

Autor

Klikasz i czytasz tygodnik Sieci na telefonie Klikasz i czytasz tygodnik Sieci na telefonie Klikasz i czytasz tygodnik Sieci na telefonie
W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...