O. Rydzyk: "Możemy powiedzieć, że tutaj jest Polska Jana Pawła II". Konsekracja nowej toruńskiej świątyni. ZDJĘCIA i WiDEO

fot.PAP/Tytus Żmijewski
fot.PAP/Tytus Żmijewski

W Toruniu odbyła się dziś konsekracja kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła. W uroczystości konsekracji świątyni wznoszonej z inicjatywy o. Tadeusza Rydzyka uczestniczyła m.in. premier Beata Szydło i prezes PiS Jarosław Kaczyński. Kard. Zenon Grocholewski powiedział w homilii, że o. Rydzyk nie zraził się atakami tych, „którzy chcą uczyć demokracji i wolności mediów”.

Głównym punktem uroczystości była Msza sprawowana pod przewodnictwem legata papieskiego kard. Zenona Grocholewskiego. Eucharystia rozpoczęła się procesją dziejów – barwnym pochodem osób w strojach z różnych epok historii Polski począwszy od Mieszka I i Dobrawy, poprzez polskich władców, wybitnych naukowców, polityków i żołnierzy wyklętych.

Po modlitwie przy Bramie Miłosierdzia na zewnątrz kościoła, zebrani weszli do świątyni, gdzie kard. Grocholewski odczytał po łacinie list papieża Franciszka z okazji konsekracji.

W pierwszych przemowach głos zabrali: minister Adam Kwiatkowski - szef gabinetu prezydenta Polski Andrzeja Dudy, o. dr Janusz Sok – prowincjał Prowincji Warszawskiej Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, który w imieniu ojców redemptorystów powitał zebranych na uroczystości.

Bp Andrzej Suski prosząc legata papieskiego o konsekrację kościoła podkreślił, że „w każdy element nowej świątyni wtopione są ofiary materialne i duchowe”. Następnie odbyło się błogosławieństwo wody oraz pokropienie wiernych i ścian świątyni, których dokonał kard. Grocholewski. Abp Celestino Migliore natomiast dokonał poświęcenia kaplicy pamięci Polaków, którzy podczas II wojny światowej ratowali Żydów skazanych na zagładę i za to sami stracili życie.

Kard. Grocholewski w homilii podkreślił radość z możliwości konsekracji świątyni w Toruniu w imieniu papieża Franciszka.

Kościół ten jest kontynuacją poprzednich dzieł powstałych w Toruniu, czyli Radia Maryja, Telewizji Trwam i Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Razem stanowią owoc miłości rzeszy Polaków z kraju i zagranicy – miłości do Boga, Kościoła, Ojczyzny, prawdy i dobra. Hierarcha wyraził uznanie dla redemptorystów, a w szczególności dla o. dr. Tadeusza Rydzyka, których staraniem ta świątynia powstała.

O. dr Tadeusz Rydzyk nie zraził się trudnościami, a zwłaszcza tyloma atakami zmierzającymi do tego, by powstrzymać, zniszczyć te dobre dzieła, sprawić, by ich głos nie docierał do polskich rodzin, do polskich umysłów i polskich serc. O. Tadeusz opierał się odważnie tym atakom, podejmowanym ze strony tych, którzy chcieli i chcą uczyć demokracji i wolności mediów

-– mówił kard. Grocholewski.

Kaznodzieja zauważył, że źródłem wszelkich nieszczęść są trzy żądze: posiadania, władzy i przyziemnych przyjemności. Podkreślił, że redemptoryści otrzymują, by dawać i ubogacać, nie dążą do dominacji, czy przyziemnych przyjemności, ale do służby. To służba miłości i ta miłość przynagla ośrodki redemptorystów: radio, telewizję, szkołę i nową świątynię, do propagowania prawdy i cywilizacji miłości, a także do przeciwstawiania się temu, co jest złem, co obraża Boga.

Ta służba skłania, za przykładem św. Jana Pawła II, między innymi do obrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, do przeciwstawiania się aborcji, eutanazji, manipulowaniu życiem ludzkim. Skłania do ukazywania prawdy o rodzinie zakorzenionej w naturze ludzkiej, do obrony godności małżeństwa i rodziny, jak i praw rodziców do wychowania własnych dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami. Skłania do przeciwstawiania się wszelkim formom nienawiści i obłudy. Są i tacy, którzy te akty miłości interpretują jako wypływające z nienawiści do kogoś

— mówił gość z Watykanu.

Wskazywał, że jako chrześcijanie jesteśmy przeświadczeni, iż tylko miłość zwycięża, stąd mamy obowiązek modlić się za tych, którzy wyrządzają nam krzywdę, czy wprost nienawidzą.

Kard. Grocholewski mówił, że nowa ewangelizacja nie oznacza głoszenia nowej Ewangelii, nowych treści i nie polega na naginaniu orędzia Ewangelii do współczesności. Nowa ewangelizacja to „głoszenie Ewangelii z nową gorliwością, nowymi metodami i z wykorzystaniem nowych środków zgodnie z wymogami czasów”.

Ewangelizacja sama w sobie to największy akt miłości, gdyż jest dawaniem ludziom Boga. Podkreślił też, że każdy wierzący jest powołany do nowej ewangelizacji słowem, przykładem życia, modlitwą i ofiarnym wspieraniem inicjatyw ewangelizacyjnych. Wzorem do naśladowania ma być Maryja, Gwiazda Ewangelizacji, która sama jest żywą Ewangelią.

Głęboka, dalekowzroczna i zarazem prowokująca jest wymowa nowej świątyni, łącząca nową ewangelizację z jej genialnym inicjatorem, św. Janem Pawłem II i zgodnie z Jego życzeniem, pod auspicjami Maryi, Gwiazdy Nowej Ewangelizacji – mówił hierarcha. Podkreślił również, że potrzeba Polsce nowej ewangelizacji realizowanej po myśli św. Jana Pawła II; potrzeba zatem katolickich mediów, szkół, wyższych uczelni.

Tylko miłość jest twórcza. Niech ta miłość, która przyczyniła się do powstania tych jakże potrzebnych ośrodków nowej ewangelizacji tutaj, w Toruniu, potęguje się i wyzwala nowe siły i twórcze inicjatywy, by ubogacić nasze życie największym dobrem: Bogiem i Jego miłością

-– mówił kard. Grocholewski.

CZYTAJ TEŻ: Kard. Grocholewski w Toruniu: „Wybudowanie tej świątyni jest kontynuacją poprzednich szlachetnych dzieł”. WIDEO

Po homilii nastąpiły główne obrzędy konsekracji. Następnie dary ofiarne do ołtarza przynieśli: minister Beata Kempa, wojewoda kujawsko – pomorski Mikołaj Bogdanowicz, prezydent Torunia Michał Zaleski i przedstawiciele Liturgicznej Służby Ołtarza Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

To sanktuarium mówi samo z siebie, a jeszcze bardziej mówi prezbiterium, bo jest tu Matka Boża z kaplicy papieskiej na Watykanie – mówił kard. Stanisław Dziwisz na zakończenie uroczystości. Podkreślił też obecność relikwii krwi św. Jana Pawła II w nowej świątyni. Pamięć o św. Jane Pawle drugim jest naszym przywilejem, ale i zobowiązaniem – podkreślił metropolita krakowski i nawiązał do zbliżających się Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, które stanowią sztandarowy przykład nowej ewangelizacji i zaprosił młodzież na to spotkanie.

W imieniu Komisji Episkopatu Polski głos zabrał bp Artur Miziński, a w imieniu ambasadora Izraela w Polsce Anna Ben Ezra.

O. dr Tadeusz Rydzyk w słowie kończącym uroczystości podziękował wszystkim za obecność dyktowaną miłością.

Kochani, w dzisiejszym dniu śpiewamy Panu Bogu i niebu całemu „Alleluja!”, a ludziom z głębokim ukłonem „dzięki!”. Najpierw synowskie „dzięki” Ojcu św. Franciszkowi za mianowanie specjalnego swego wysłannika, by konsekrował tę świątynię – sanktuarium, wotum wdzięczności za największego Polaka wszechczasów, następcę św. Piotra – św. Jana Pawła II w dniu jego urodzin. Dziękujemy Ojcu św. za duchową, a przez swego wysłannika również fizyczną, obecność, modlitwę i błogosławieństwo. Dziękujemy Eminencji ks. kardynałowi legatowi za życzliwą opiekę i wspieranie od lat dzieła redemptorystów i Rodziny Radia Maryja w Polsce i w świecie. I za dzisiejsze błogosławieństwo tego sanktuarium – żywego sanktuarium Ludu Bożego obecnego tutaj i przed odbiornikami radiowymi i telewizyjnymi TV Trwam, Radia Maryja i TV Polonia. Bóg zapłać za to.

Bóg zapłać Eminencji. Bardzo szczególnie dziękujemy wieloletniemu współpracownikowi, świadkowi życia i świętości, który z synowskim oddaniem służył św. Janowi Pawłowi II i służy dalej, mówiąc o nim, dając o nim świadectwo – Eminencji ks. kard. Stanisławowi Dziwiszowi. Dziękujemy za życzliwość. Gdyby nie Ojciec św. Jan Paweł II, Radio Maryja by nie istniało. Nie dokonałoby się wiele dobra i nie byłoby tego, czego dziś także jesteśmy świadkami. A najbliżej Ojca św. i każdej sprawy – a więc i tej narodzonej w Grodzie Kopernika – był właśnie ks. kard. Stanisław Dziwisz. I jest dalej. Bóg zapłać, wielkie Bóg zapłać za to „wtedy” i za to „teraz” w Polsce! Tutaj także ogromne dzięki za wielką miłość, życzliwość sekretarzowi Ojca św. Jana Pawła II i Benedykta XVI ks. abp. metropolicie lwowskiemu Mieczysławowi Mokrzyckiemu, który musiał już jechać i pewnie słucha nas w samochodzie. Tym bardziej pozdrawiamy! Szczególne dzięki, za ojcowskie, ale i braterskie traktowanie wszystkich tych spraw i nas – od samego początku – dzięki naszemu pasterzowi ks. bp. Andrzejowi Suskiemu; naszemu metropolicie i opiekunowi TV Trwam, a przedtem Radia Maryja, wspaniałemu ks. abp. Sławojowi Leszkowi Głódziowi, który właśnie wczoraj miał imieniny!

Dziękujemy ks. abp. Nuncjuszowi Apostolskiemu Celestino Milgiore, zwłaszcza dziś za poświęcenie Kaplicy Pamięci tych, którzy na serio przyjęli przekazanie miłości i oddali życie ratując Żydów w ciemną noc okupacji niemieckiej. Na ręce ks. bp. Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski dziękujemy ks. abp. Stanisławowi Gądeckiemu, przewodniczącemu Konferencji Episkopatu, za życzliwość, za list, za każde dobro, którego doświadczamy. Na ręce ks. Prymasa Seniora – ks. abp. Józefa Kowalczyka wszystkim pasterzom naszego Kościoła obecnym tutaj i nieobecnym albo obecnym duchowo, bo wiem, że tacy są, np. ks. abp Zimowski, który nie mógł dojechać, ale przysłał swojego delegata. Nie mógł też dojechać ks. bp Piotrowski. Przysłał swojego delegata – kanclerza. Za to dziękujemy i pozdrawiamy, zwłaszcza chorych.

Bóg zapłać wszystkim kapłanom. Jest ich z nami przynajmniej 500. Bóg zapłać siostrom zakonnym i braciom zakonnym, współpracownikom duchownym i świeckim pomocnikom. Podziękowania te kierujemy na ręce prowincjała naszego zgromadzenia o. Janusza Soka. Dziękujemy za wszystkich współbraci i wszystkim współbraciom. Życzmy optymizmu.

Dziękujemy wszystkim żywym i zmarłym budowniczym tego sanktuarium, szczególnie chorym i cierpiącym, budującym przez modlitwę. Dziękujemy za wspieranie także swym groszem wszystkim z Polski i Polonii. Nie myślcie, że to już jest koniec. Prosimy o dalsze wsparcie. Przecież nie możemy zostawić kościoła nieskończonego. Tu jeszcze wiele brakuje, ale trzeba budować żywy Kościół. I tu potrzeba pomocy, najpierw modlitwy. Dziękujemy wszystkim, także Polonii, której delegaci z Europy, Kanady i USA są wśród nas. Jeżeli powiedziałem USA to chciałbym szczególnie pozdrowić i wyrazić zadowolenie z tego, że w naszej uroczystości uczestniczą również, jako wyraz przyjaźni z Polakami, Ambasador Stanów Zjednoczonych John Law z Panią Alison Dilworth, która jest przedstawicielem Działu Politycznego.

Szczególnie pragnę podziękować Pani Annie Ben Ezra, Attaché ds. Kultury Ambasady Izraela w Polsce, za obecność i słowa w imieniu Pani Ambasador Izraela. Pragniemy budować z wszystkimi ludźmi bardzo dobre relacje. Bóg zapłać wszystkim wspaniałym budowniczym: robotnikom, specjalistom, konstruktorom, wspaniałym artystom, inżynierom. Podziękowanie to składam na ręce bezinteresownego, bez jednego grosza, z miłością konsekwentnie prowadzącego każdy szczegół tego dzieła, Pana Architekta Andrzeja Ryczka z New Jersey, który jest wśród nas. A wszystkim urzędom, firmom, społeczeństwu Torunia szczególne dzięki na ręce naszego Pana Prezydenta. Bóg zapłać!

Tę świątynię buduje dalej wielu ludzi, a myślę nie tylko o wykonawcach. Myślę o rzeszach, których przedstawicielami jesteście Wy tutaj zgromadzeni – ci, którzy nie weszli tutaj, ale wejdą za chwilę i będą mogli wchodzić zawsze. Wy jesteście ich przedstawicielami – siostry i bracia, którzy macie tyle miłości i z miłością tutaj dzisiaj przybyliście.

Ale Pan Bóg nam wynagrodził. Wczoraj było w Toruniu zimno, wiał wiatr. Zwróciłem się do św. Jana Pawła II: Ty zawsze pomagałeś, czy naprawdę nie możesz nic zrobić? I patrzcie jest piękna pogoda.

Bóg zapłać wszystkim za to, że macie tyle miłości – wszystkim z ojczyzny i świata.

Możemy powiedzieć, że tutaj jest Polska Jana Pawła II. Kochani! Tylko kochający w prawdzie i jednoczący się na chwałę Bożą i dla dobra wspólnego mogą wiele uczynić, tak, jak wszyscy kierujący się prymatem ducha z duchowymi przywódcami, bo jest prymat ducha. Jan Paweł II często o tym mówił, że z duchowymi przywódcami i pasterzami, ze świeckimi stojącymi na czele narodu zatroskanymi o dobro wspólne, możemy uczynić wiele na chwałę Bożą i dla dobra człowieka, rodziny, narodu, ojczyzny. Ta świątynia jest tego następnym przykładem. A ileż tych przykładów było przez 25 lat istnienia Radia Maryja, a później także Telewizji Trwam?

Episkopat tyle razy stawał w obronie Radia Maryja i Telewizji Trwam, by te media istniały. Tyle razy naród stawał. Tyle manifestacji, miliony podpisów, ale także zatroskani o dobro wspólne politycy upominali się o prawo do posługi tych mediów i za to dzięki.

Dzięki pasterzom, całemu Episkopatowi, duchowieństwu na ręce wiceprzewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, wspaniałego księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Bóg zapłać Ekscelencjo za każde słowo, za każde świadectwo. My to słyszymy także w Radiu Maryja i w Telewizji Trwam. Bóg zapłać całemu polskiemu narodowi – narodowi Jana Pawła II. Na ręce obecnych tutaj wszystkich słuchaczy, telewidzów i tych, którzy łączą się z nami dzięki współczesnej technice, ale także dzięki wybranym z woli narodu, by o niego się troszczyć, na ręce tu obecnych Pani Premier Beaty Szydło, Pana Premiera Jarosława, Pana Marszałka Senatu. Według dyplomacji najpierw powinienem podziękować Panu Marszałkowi, ale ja mam szacunek dla niewiast, a szczególnie że jest to mama diakona – niedługo będzie on kapłanem, a drugi syn zostanie lekarzem. Przy okazji pozdrawiamy męża Pani Premier.

Na ręce marszałka Senatu, ministrów, parlamentarzystów: dziękujemy i modlimy się, abyście troszczyli się naprawdę o dobro każdego człowieka, jak nas nauczył Jan Paweł II, także tych najbiedniejszych, o rodzinę i naszą ojczyznę, także tę ojczyznę, która jest poza Polską, tę drugą komorę, Polonię. Modlimy się o to. Kochani, dziękujemy za to cudowne przygotowanie wszystkim, ale (przede wszystkim) naszemu księdzu ceremoniarzowi, gdyby nie on, to ta liturgia by tak nie wyglądała. A kto mu dziękuje? Księże prałacie Wojciechu, Bóg zapłać za wszystko. I Bóg zapłać wszystkim posługującym przy ołtarzu, że ksiądz wytrzymuje z nami – ale my z księdzem. Bo on wymaga dużo od nas. Bóg zapłać i tym śpiewającym wspaniale, Bóg zapłać, to było coś cudownego! Wszystkim artystom. Ci w telewizji to widzą, a my nie wszystko. Bóg zapłać za to.

Kochani, na szczycie prezbiterium tego sanktuarium (a prezbiterium to replika kaplicy watykańskiej Jana Pawła II) widzimy fragment słowa naszego ukochanego Ojca Świętego z inauguracji pontyfikatu: „Nie lękajcie się, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi”. On to uczynił i został wielkim w historii i wielkim świętym. Pod tymi słowami widzimy z dwóch stron, od Mieszka I poczet wielkich Polaków. Oni nieraz mimo różnych kolei swej drogi wiary, otworzyli drzwi swoich serc Chrystusowi i stali się wielcy i Polska wtedy z takimi (ludźmi) zawsze była wielka. Byli tak wielcy, że oddawali życie za swoich sąsiadów, za swoich współobywateli, braci. Ktoś powiedział „starszych braci”. Jan Paweł II mówił: można by powiedzieć „starsi bracia w wierze”. I dlatego ta kaplica jest tam. Ona bardzo dużo mówi. Być tak wielkim, żeby oddać życie.

Kończąc, proszę was – jeżeli mogę, przynajmniej tak dzisiaj – proszę was wzorem św. Jana Pawła II, odpowiadając na jego, naszego umiłowanego, już świętego, wołanie: „Otwórzmy wszyscy na oścież drzwi swoich serc Chrystusowi”. I mało, uczyńmy wszystko, aby nasi rodacy, wszyscy ludzie, także młodzież, dzieci, otworzyli drzwi swoich serc Chrystusowi, Panu Bogu. Bo bez Boga życie nie ma pełnego sensu. Bo bez Boga – nic. Bóg albo nic. I nie bójmy się, nie lękajmy się. Alleluja i do przodu, Bóg zapłać!

CZYTAJ TEŻ: Beata Szydło: Tym, co łączy uczestników uroczystości w Toruniu jest miłość do Ojczyzny. ZDJĘCIAWIDEO

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...