Akt Zawierzenia Matce Bożej odnowiony. "Ten akt służyć ma podniesieniu poziomu życia moralnego i religijnego” - podkreślił abp Gądecki

fot.PAP/Waldemar Deska
fot.PAP/Waldemar Deska

Akt Zawierzenia Matce Bożej z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski podpisali 2 maja biskupi zebrani na Jasnej Górze na Radzie Biskupów Diecezjalnych. Zdaniem przewodniczącego KEP abp. Stanisława Gądeckiego akt może podnieść poziom życia religijnego i moralnego w Polsce.

Nie ma takiej możliwości, żeby sto procent ludzi odpowiadało pozytywnie na tego rodzaju akty, ale zawsze jest to jakaś zachęta dla tych, którzy są dobrej woli

—powiedział arcybiskup podczas konferencji w jasnogórskim sanktuarium.

Dlatego jego zdaniem akt może przyczynić się do podniesienia poziomu życia religijnego i moralnego Polaków.

Dokument podpisany 2 maja przez wszystkich biskupów zebranych podczas obrad Rady Biskupów Diecezjalnych jest nawiązaniem do „Milenijnego Aktu oddania Polski w macierzyńską niewolę Maryi, Matki Kościoła, za wolność Kościoła Chrystusowego”, przyjętego w 1000-lecie chrztu Polski m.in. przez kardynała Stefana Wyszyńskiego i arcybiskupa Karola Wojtyłę.

Na Jasnej Górze można zobaczyć Milenijny Akt Oddania Polski w Macierzyńską Niewolę Maryi, Matki Kościoła z 1966 r. ZDJĘCIA

Nowy akt podpisali m.in. przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, prymas Polski abp Wojciech Polak oraz kardynałowie Stanisław Dziwisz i Kazimierz Nycz.

Podczas konferencji prasowej abp Gądecki wskazał również, że choć akt jest kontynuacją zarówno dokumentu sprzed pół wieku, jak i ślubów króla Jana Kazimierza, złożonych w 1656 r. we Lwowie, i choć podejmowane w nich kwestie są podobne, nowy dokument należy odczytywać w kontekście współczesnego świata.

Zmieniały się nie tyle zakresy, obejmowane przez poprzednie akty - bo i obrona życia, i małżeństwo, i życie społeczne, i wady narodowe, i cnoty - to wszystko zasadniczo nie ulega zmianie. Natomiast kontekst się zmienia; zmienia się nasz kontekst zewnętrzny, polityczny, społeczny

—powiedział arcybiskup.

W jego ocenie również w następnych pokoleniach można i należy spodziewać się tego typu dokumentu, który będzie odpowiadał współczesnym potrzebom.

Ślubowanie i odczytanie nowego aktu odbędzie się w częstochowskim sanktuarium podczas wtorkowych uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski - jednego z najważniejszych wydarzeń Na Jasnej Górze w ciągu roku. Udział w uroczystościach wezmą m.in. przedstawiciele episkopatu.

My, biskupi polscy oddajemy dzisiaj w Twoją wieczystą, macierzyńską niewolę miłości wszystkie dzieci Boże ochrzczonego Narodu i wszystko, co Polskę stanowi, za wolność Kościoła w naszej Ojczyźnie i w świecie, ku rozszerzeniu się Królestwa Chrystusowego na ziemi

—czytamy w akcie.

W nowym zawierzeniu jest odniesienie do współczesnych wyzwań, przed którymi stoi nie tylko Kościół w Polsce, ale i na świecie.

W świecie, w którym wielu naszych braci i sióstr w wierze przyczynia się do budowania lepszego świata, ale i cierpi, a nawet oddaje życie za Chrystusa, odczuwamy palącą potrzebę ponownego zawierzenia się Chrystusowi dzięki Twemu wstawiennictwu, O Niepokalana Dziewico

—napisali biskupi.

Wierni przysięgną przed obrazem Matki Bożej, będą rozwijać się duchowo, dbać o parafie i wspólnoty kościelne, głosić Ewangelię w codziennym życiu, codziennych obowiązkach czy poprzez zaangażowanie w kulturę i sztukę, oraz że będą troszczyć się o środowisko.

Ze względu na trwające obchody 1050. rocznicy chrztu Polski i w przededniu głównych uroczystości święta Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski jasnogórscy paulini postanowili pokazać i wystawić na dwa dni milenijny akt oddania z 1966 r.

Wraz z Aktem do wtorku można też oglądać breve papieża Pawła VI - pismo wydane 50 lat temu z okazji uroczystości milenijnych na Jasnej Grze. Obydwa dokumenty znajdują się na co dzień w specjalnej tubie w Ołtarzu Matki Bożej Jasnogórskiej.

ann/PAP

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...