Na Jasnej Górze można zobaczyć Milenijny Akt Oddania Polski w Macierzyńską Niewolę Maryi, Matki Kościoła z 1966 r. ZDJĘCIA

fot.PAP/Waldemar Deska
fot.PAP/Waldemar Deska

Paulini z Jasnej Góry zaprezentowali „Milenijny Akt oddania Polski w macierzyńską niewolę Maryi, Matki Kościoła, za wolność Kościoła Chrystusowego” - dokument podpisany w 1000-lecie chrztu Polski m.in. przez kardynała Stefana Wyszyńskiego i arcybiskupa Karola Wojtyłę.

Jasnogórscy paulini zdecydowali się pokazać oryginał aktu ze względu na trwające obchody 1050. rocznicy chrztu Polski i na dwa dni przed głównymi uroczystościami święta Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Wraz z Aktem zaprezentowali też breve papieża Pawła VI - pismo wydane 50 lat temu z okazji uroczystości milenijnych na Jasnej Grze. Obydwa dokumenty znajdują się na co dzień w specjalnej tubie w Ołtarzu Matki Bożej Jasnogórskiej.

Obydwa dokumenty, z oryginalnymi podpisami, postanowiliśmy jako klasztor jasnogórski po 50 latach oficjalnie i publicznie zaprezentować - jako relikwie, jako przypomnienie, jako odwołanie się do naszej narodowej historii Kościoła polskiego

—powiedział podczas konferencji prasowej rzecznik Jasnej Góry o. Robert Jasiulewicz.

Dziennikarzom pokazano też nowy dokument - „Akt zawierzenia Matce Bożej z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski”, odnoszący się do czasów współczesnych, który zostanie odczytany podczas wtorkowych głównych uroczystości święta NMP.

Definitor Zakonu Paulinów o. Mariusz Tabulski przypomniał, że jasnogórskie akty ślubowania i oddawania się pod opiekę Maryi mają swą genezę w ślubach króla Jana Kazimierza, złożonych w 1656 r. we Lwowie - w dobie potopu szwedzkiego. Ich odnowienia dokonał kard. Stefan Wyszyński w 1956 r. - poprzez „Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego”, które były swoistym programem odnowy moralnej narodu.

>W 1966 r. w częstochowskim sanktuarium razem z episkopatem kard. Wyszyński złożył milenijny akt oddania. Ten drugi dokument - często mylony ze Ślubami Jasnogórskimi - był wyrazem oddania pod opiekę Maryi całego narodu, nie tylko wierzących

—wyjaśnił o. Tabulski.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki powiedział dziennikarzom, że jasnogórskie ślubowania miały niezwykłą wagę - w jego opinii dokument z 1956 r.:

otwierał drogę do innej wolności. Praktycznie stanowił taki fundament odbicia się duchowego po okresie drugiej wojny światowej, a także stalinizmu

—powiedział hierarcha.

Dodał, że kardynał Stefan Wyszyński starał się przywrócić porządek oparty :

według fundamentu prawa Bożego, prawa moralnego, który jest zasadą zdrowego porządku człowieka. Te wszystkie ślubowania, które zostały w nim zawarte, może brzmią dziś trochę antykwarycznie, ale jeśli przekroczy się tę warstwę zewnętrzną, dosłowną, łatwo zauważyć, że one odnoszą się także do życia naszego narodu w obecnym czasie

—powiedział abp Gądecki.

Podkreślił, że jasnogórskie dokumenty przypominają zasady, które były, są i będą ważne:

niezależnie od tego, jakie będzie odniesienie do tego tych zewnętrznych władz politycznych i potem pragnienia tych czy innych partii. To są fundamenty ładu społecznego, których przekroczyć nie można

—powiedział.

Dzisiaj jest poważniejsze zadanie odkurzenia tego wszystkiego, przypomnienia sobie raz jeszcze, no i wyciągnięcia pewnych wniosków i rachunku sumienia z tego, co myśmy z tym wszystkim zrobili

—wskazał przewodniczący episkopatu.

Wyraził też przekonanie, że śluby jasnogórskie muszą być co pewien czas odnawiane, bo muszą odnosić się do zmieniających się czasów i brać pod uwagę przeobrażenia kultury i społeczeństwa.

Aktu oddania narodu Matce Bożej episkopat dokonał 3 maja 1966 r. na Jasnej Grze. Był to centralny punkt obchodów tysiąclecia chrztu Polski.

Pragniemy dziś społem ubezpieczyć Kościół święty na drugie tysiąclecie, a nienaruszony skarb wiary przekazać nadchodzącym pokoleniom młodej Polski. Uczynimy to w niezawodnych dłoniach Matki Najświętszej, których opieki i pomocy doświadczyliśmy przez dzieje

—napisali m.in. biskupi w akcie.

Ufamy, że tym aktem głębokiej wiary i ufności wyjednamy Kościołowi świętemu wolność, a Ojczyźnie naszej Twą macierzyńską opiekę na nowe wiary tysiąclecie, Panno chwalebna i błogosławiona

—dodali przedstawiciele episkopatu.

Tegoroczne uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski na Jasnej Górze rozpoczęły się już w niedzielę - mszą św. w Kaplicy Matki Bożej pod przewodnictwem metropolity częstochowskiego abp. Wacława Depo. Prezentacja Aktu z 1966 r. odbyła się przed ostatnią debatą z cyklu „Raport Jasnogórski 2016”. Od poniedziałku do wtorku dokument sprzed 50 lat będzie można oglądać w Sali Rycerskiej na Jasnej Górze.

Środowe uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w częstochowskim sanktuarium z udziałem episkopatu Polski będą kolejnym punktem dziękczynienia za 1050-lecie chrztu Polski. Podczas mszy biskupi wraz ze zgromadzonymi wiernymi dokonają Aktu Zawierzenia Matce Bożej. Mszy św. będzie przewodniczył i homilię wygłosi abp Stanisław Gądecki. Dzień wcześniej, w poniedziałek, na Jasnej Górze spotkają się biskupi diecezjalni.

ZOBACZ TEŻ:

Abp Gądecki na Jasnej Górze: Milenijny Akt trzeba „odkurzyć”

ann/PAP

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...