Rozpoczął się Tydzień Biblijny. W tym roku nawiązuje do 1050. rocznicy chrztu Polski

Fot. Fratria
Fot. Fratria

W niedzielę rozpoczął się VIII Ogólnopolski Tydzień Biblijny. W tym roku hasłem tygodnia są słowa z Dziejów Apostolskich „Gdy usłyszeli Ewangelię, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa”, nawiązujące do hasła roku duszpasterskiego i do 1050. rocznicy chrztu Polski.

Tydzień Biblijny jest organizowany przez Stowarzyszenie Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II. Jak informują organizatorzy, inicjatywa i tematyka wyrosła na kanwie dwóch ważnych wydarzeń: roku Św. Pawła oraz Synodu Biskupów w Rzymie (5-26 października 2008), poświęconego Słowu Bożemu w życiu i misji Kościoła.

Oba wydarzenia przypomniały o fundamentalnym miejscu Pisma Świętego w codziennych działaniach duszpasterskich i zachęciły do uczynienia z niego podstawowego narzędzia przepowiadania.

Organizatorzy w Tygodniu Biblijnym chcą także zwrócić uwagę na propagowanie wiedzy i kultury biblijnej, jako podstawy formacji chrześcijańskiej.

Proponowane pomoce liturgiczne i duszpasterskie co roku nawiązują do hasła roku duszpasterskiego.

Na stronie www.biblista.pl dostępne są materiały, pomocne w przeprowadzeniu Tygodnia Biblijnego w parafiach.

VIII Tydzień Biblijny zakończy się 16 kwietnia.

bzm/KAI


Nowy numer „wSieci” już w kioskach! A w nim obszerny dodatek Fronda „Piękni tysiącletni”, w którym przypominamy, jakie znaczenie dla rozwoju państwa polskiego miało przyjęcie chrztu.

E - wydanie naszego pisma dostępne na: http://www.wsieci.pl/e-wydanie.html.

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...