Papież do Polaków: korzystajmy z łask Roku Miłosierdzia

fot.PAP/EPA
fot.PAP/EPA

Do korzystania z łask, jakich Bóg pragnie udzielić wiernym w obchodzonym obecnie Jubileuszowym Roku Miłosierdzia zachęcił Franciszek pozdrawiając Polaków podczas nadzwyczajnej audiencji ogólnej. Oto słowa Ojca Świętego skierowane do Polaków:

Witam pielgrzymów polskich. Pozdrawiam także waszych rodaków w Polsce i za granicą. Przechodząc przez Święte Drzwi Bazylik Papieskich w Rzymie i Drzwi Miłosierdzia otwarte w waszych diecezjach, wypraszajcie łaskę jubileuszowego odpustu dla siebie samych, waszych bliskich i zmarłych. Mogą go uzyskać także ci, którzy pełnią uczynki miłosierdzia, chorzy, starsi niewychodzący z domu, więźniowie. Korzystajmy z daru Bożego miłosierdzia! Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Papieską katechezę streścił po polsku ks. prał. Sławomir Nasiorowski z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej:

Drodzy bracia i siostry, usłyszana przez nas Ewangelia zwraca naszą uwagę na istotny aspekt naszej pobożności: jałmużnę. W języku greckim termin ten oznacza „miłosierdzie” i ukazuje, w jaki sposób można ulżyć trudnościom osób potrzebujących. Ważne wskazania dotyczące obowiązku dawana jałmużny znajdujemy w Starym Testamencie, gdy Bóg domaga się od ludzi szczególnej troski o ubogich, o tych, którzy czasem nic nie mają, o cudzoziemców, sieroty i wdowy. Pan Jezus w Ewangelii przestrzega nas, byśmy przypadkiem nie dawali jałmużny, by być chwalonymi i podziwianymi przez ludzi z powodu naszej hojności. Nie możemy też utożsamiać gestu pomocy jedynie z rzuceniem w pośpiechu monety, bez spojrzenia na osobę, bez zatrzymania się, by z nią porozmawiać i zrozumieć, czego ona rzeczywiście potrzebuje. Niech dawana przez nas jałmużna będzie zawsze gestem miłości i uwagi skupionej na tych, którzy się do nas zbliżają i proszą o pomoc, gestem dokonanym w ukryciu, gdzie tylko Bóg widzi i oceni wartość naszego czynu.

W dzisiejszej audiencji nadzwyczajnej uczestniczyli między innymi pielgrzymi z parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny Królowej Polskiego Morza w Swarzewie (archidiecezja gdańska) oraz pielgrzymi z parafii katedralnej pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika i św. Wacława Męczennika w Świdnicy.

ann/KAI

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...