Rodzice widzą potrzebę tego, żeby szkoła nie tylko kształciła, ale również wychowywała - dyrektorzy szkół katolickich o zmianach w edukacji i wychowaniu

fot.zdjecie przykładowe YT
fot.zdjecie przykładowe YT

O ochronie dzieci i młodzieży przed moralnymi zagrożeniami, o zmianach w polskiej szkole i o tym, jak w codziennej rzeczywistości przybliżać drugim ludzkie oblicze Jezusa, rozmawiali na Jasnej Górze dyrektorzy szkół katolickich.

W sanktuarium zakończyła się Ogólnopolska Konferencja, w której udział wzięło ok. 600 osób. Przybyła także Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska.

W swym wystąpieniu Anna Zalewska podkreśliła, że ponieważ potrzebę zmian w edukacji widzą już wszystkie środowiska, to w kraju rozpoczęła się wielka debata społeczna o polskiej szkole.

Chcemy zapytać jak zmienić edukację, bo to, że trzeba ją zmienić, wszyscy już wiedzą, każdy podmiot, który jest w edukacji, i dziecko, i rodzic, i dyrektor, i nauczyciel, i organ prowadzący, nie ma grupy, która byłaby zdecydowanie zadowolona z tego, co się w systemie edukacji dzieje

—powiedziała Minister Edukacji.

Wyjaśniła, że potrzeba zmian podyktowana jest także tym, że od dawna zmian nie przeprowadzano.

Minęło kilkanaście lat od tego, co wydarzyło się w ’99 roku, świat eksplodował, w związku z tym nie można udawać, że za tym światem nie trzeba nadążać, a jednocześnie trzeba budować ten świat według własnych kategorii, wartości i tożsamości

—powiedziała Anna Zalewska.

Minister podkreśliła, że choć wszyscy są zmęczeni ciągłymi reformami w polskiej szkole, to należy się do tego przyzwyczaić, bo zmiany muszą być dokonywane.

Każdy rok będzie przynosił jakąś zmianę, bo zmieniają się nasze dzieci, zmienia się otoczenie, cywilizacja. Nauczyciel przestaje być mistrzem, gubi się w eksplozji nowoczesności a dziecko mimo, że potrafi doskonale poruszać się po nowych technologiach, nie umie się odnaleźć w świecie, buduje swoje frustracje, nie ma podstaw, bo o wychowaniu dawno zapomnieliśmy

—zauważyła Anna Zalewska.

Minister dodała, że konieczność zmian wymusza również sytuacja demograficzna w kraju.

Jesteśmy w czołówce krajów starzejących się, w ciągu dwóch lat ubędzie dwa miliony dzieci. Jeśli nie zmienimy systemu, to nie poradzimy sobie ze znikającymi małymi szkołami

—powiedziała minister.

Myślą przewodnią konferencji dyrektorów szkół katolickich były słowa z encykliki św. Jana Pawła II „Dives in Misericordia” - „Miłość miłosierna jest szczególnie nieodzowna pomiędzy rodzicami a dziećmi, (…) jest nieodzowna w wychowaniu i duszpasterstwie”.

Nawiązując do tego hasła bp Marek Mendyk, asystent Rady Szkół Katolickich przypomniał w kazaniu podczas Mszy św. sprawowanej w środę 6 kwietnia w Kaplicy Matki Bożej, że:

Boga, który jest miłością, nie pokazuje się palcem, ale wskazuje się na Niego przykładem własnego życia. Tego chcemy nauczyć naszą polską młodzież w katolickich szkołach, tego chcemy też nauczyć rodziców, którzy posyłają swoje dzieci do naszych szkół pełni nadziei, ufności, że będziemy ich wspierać w tym ważnym procesie wychowania człowieka

—powiedział bp Mendyk.

Podczas konferencji jedną z prelekcji poprowadził znany aktor Adam Woronowicz, który mówił na temat „Rodzina potrzebuje szkoły, która przybliża ludzkie oblicze Chrystusa”. O wychowywaniu w Kościele i dla Kościoła mówił ks. dr Marek Studenski. Jak podkreślił, w tym:

dzisiejszym trochę pogubionym i poranionym świecie zdarza się, że dziecko kończy edukację w szkole katolickiej i przestaje praktykować, nie wypisuje się z Kościoła, ale zaniedbuje się, więc chcemy zwrócić szczególną uwagę, żeby zastosować taką Bożą profilaktykę, żeby temu zapobiegać.

Obecnie w Polsce istnieje ponad 600 szkół katolickich, ale zapotrzebowanie jest o wiele większe. Jak zauważył ks. Zenonom Latawiec, przewodniczący Rady Szkół Katolickich:

może dlatego, że dzisiaj rodzice widzą potrzebę tego, żeby szkoła nie tylko kształciła, ale również wychowywała. I tę przestrzeń zagospodarowują szkoły katolickie, które bardzo duży nacisk kładą na wychowanie i rozwój.

Podczas konferencji odbyły się wybory nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję 2016–2019. Ponownie przewodniczącym Rady Szkół Katolickich został salezjanin, ks. Zenon Latawiec.

Wiosenna konferencja dyrektorów szkół katolickich jest jednym z trzech spotkań tego typu odbywających się na Jasnej Górze. W listopadzie lub na początku grudnia odbywa się Forum Szkół Katolickich, a we wrześniu spotkanie skupia się wokół programu wychowawczego, spraw organizacyjnych dotyczących pracy w szkołach oraz programu kolejnego Tygodnia Wychowania. Spotkania mają na celu realizację zadań statutowych Rady Szkół Katolickich, tzn. wspieranie szkolnictwa katolickiego w wypełnianiu jego misji, jaką jest nauczanie, kształcenie, ale przede wszystkim wychowywanie. Patronką szkolnictwa katolickiego w Polsce jest Matka Boża Jasnogórska.

ann/KAI

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...