Prymas Polski do młodych: chrzest łączy nas z Chrystusem na teraz i na wieczność

fot.youtube.pl
fot.youtube.pl

Do chrztu świętego, jak do źródła, wraca się po to, aby odczuć ożywczą świeżość

—mówił do uczestników XIII Krajowego Forum Duszpasterstwa Młodzieży abp Wojciech Polak.

Dodał, że:

Bóg łącząc nas ze sobą w tym sakramencie dał nam nie ducha bojaźni, ale mocy, miłości i trzeźwego myślenia.

Metropolita gnieźnieński modlił się z młodymi w południe w katedrze gnieźnieńskiej. Przed rozpoczęciem Mszy św. przeszli oni wraz ze swoimi duszpasterzami przez Bramę Miłosierdzia – romańskie Drzwi Gnieźnieńskiej, które – jak przypomniał później Prymas – są szczególnym zaproszeniem, by miłosierdzie Boga celebrować i miłosierdzia doświadczać.

Są też – dodał przywołując słowa św. Jana Pawła II – swoistym przedłużeniem otwartych drzwi jerozolimskiego Wieczernika, przez które i nasz naród został wprowadzony przed 1050 laty w tajemnice życia Bożego.

Przybywacie więc do miejsca, gdzie rozpoczął się błogosławiony ciąg łaski, świateł i mocy Bożych, który trwa do dziś

—mówił abp Polak.

Zachęcał też młodzież, by właśnie w Gnieźnie, u źródeł chrzcielnych Polski, zastanowiła się, co dla każdej i każdego z nich osobiście znaczy chrzest święty, do czego zobowiązuje złączenie z Chrystusem na teraz i na wieczność, owo „bycie Chrystusowym”.

Można zacząć od poznania daty swojego chrztu, do czego niejednokrotnie nawoływał papież Franciszek

—mówił Prymas.

To podstawowa świadomość

—dodał, zapraszając młodych, by jednak spróbowali pójść dalej, odważnie, „do źródła” – jak pisał w Tryptyku Rzymskim św. Jan Paweł II, a dotarłszy tam odczuli „ożywczą świeżość”

Do wydarzenia chrztu świętego wraca się właśnie po to, aby odczuć świeżość, ożywczą świeżość. Z tego przecież wypływa nawrócenie, nadzieja, moc i pamięć, że Bóg łącząc nas ze sobą w sakramencie chrztu świętego, dał nam nie ducha bojaźni, ale mocy, miłości i trzeźwego myślenia. **I właśnie do tego trzeba nam wciąż powracać

—wskazywał Prymas Polski.

Życzył młodym, by właśnie tego doświadczyli odnawiając chrzcielne przyrzeczenia, co uczynili po homilii.

Mszę św. wspólnie z metropolitą gnieźnieńskim celebrowali: bp Henryk Tomasik z Radomia, ks. Grzegorz Suchodolski, dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM oraz duszpasterze młodych z poszczególnych diecezji. W modlitwie powszechnej młodzi modlili się m.in. za ofiary Majdanu w drugą rocznicę wybuchu rewolucji, a pod koniec Mszy św. za Światowe Dni Młodzieży. W czasie liturgii śpiewała po raz pierwszy Schola ŚDM powstała przy gnieźnieńskim centrum specjalnie z myślą o lipcowych wydarzeniach.

XIII Krajowe Forum Duszpasterstwa Młodzieży rozpoczęło się 19 lutego w Poznaniu. W dwudniowym spotkaniu uczestniczą delegacje młodych z centrów ŚDM z całej Polski. Tematami głównymi jest jubileusz Chrztu Polski oraz zbliżające się Światowe Dni Młodzieży. O tym, jak to ostatnie wydarzenie będzie wyglądało od strony organizacyjnej i logistycznej uczestnicy forum dyskutują podczas popołudniowych obrad w gnieźnieńskim seminarium duchownym. Forum zakończy się 21 lutego, który to dzień poświęcony będzie miłosierdziu.

ann/KAI

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...