Zastraszani, ranieni i mordowani. Chrześciajnie coraz cześciej padaja ofarą czystek religijnych

fot.Fratria
fot.Fratria

Czarna księga prześladowań chrześcijan w świecie”, zawierająca ponad 70 świadectw, reportaży i analiz autorów z 17 krajów – pojawia się właśnie w polskich księgarniach.

Z blisko 900-stronicowego opracowania wynika jednoznacznie, że chrześcijaństwo jest dziś najbardziej zagrożoną religią na świecie. Polskie tłumaczenie francuskiego oryginału opublikował Dom Wydawniczy Rebis. 17 listopada odbędzie się w Warszawie prezentacja tego dzieła, organizowana przez KAI.

Chrześcijaństwo jest dzisiaj najbardziej zagrożoną religią na świecie – podkreśla wydawca. Około 150 milionów chrześcijan – katolików, prawosławnych, protestantów – doświadcza różnych form dyskryminacji albo bezpośredniego prześladowania.

Wyznawcy Chrystusa mieszkający na Bliskim Wschodzie, w Afryce Subsaharyjskiej i w Azji są celem ataków grup zbrojnych i organizacji terrorystycznych. Są zastraszani, ranieni i mordowani. Na terytoriach opanowanych przez Państwo Islamskie padają ofiarą czystek religijnych.

Raport jest wspólnym dziełem specjalistów z wielu dziedzin – historyków, dziennikarzy, dyplomatów, pracowników organizacji pozarządowych, osobistości religijnych – i świadków, ludzi bezpośrednio dotkniętych cierpieniem z powodu wyznawanej wiary. Autorami świadectw, reportaży i analiz są chrześcijan różnych wyznań, muzułmanie i żydzi a także ateiści.

Wydawcy opracowania wskazują, że problem prześladowań chrześcijan to nie tylko kwestia wolności religijnej, lecz stanu całej cywilizacji i niesionych przez nią wartości. Dlatego los prześladowanych chrześcijan nie jest problemem ich samych, lecz wspólną ludzką sprawą, dotyczy agnostyków i ateistów, wyznawców innych religii, intelektualistów, rządzących i organizacji pozarządowych.

We wstępie do polskiego wydania „Czarnej księgi…” bp Krzysztof Zadarko zauważa, że jest to:

nie tylko kronika męczeństwa i krwi, ale i próba odpowiedzi na pytanie o sens życia ludzkiego, który daje religia.

Z kolei jeden z autorów dzieła, bp Jean Michel di Falco stwierdza, że:

zalążków przemocy nie należy szukać ani w Starym Testamencie, ani w Koranie, ani w ateizmie, ani w systemach politycznych ale w naszych sercach.

Obszerne opracowanie jest – jak przekonują autorzy – przewodnikiem po świecie pełnym niesprawiedliwości, próbą zrozumienia jej źródeł, wprowadzeniem w wyjątkową różnorodność i wielokulturowość samego chrześcijaństwa.

Czarna księga prześladowań chrześcijan w świecie” nie opisuje jedynie smutnych losów wyznawców jednej religii – to wielogłosowa opowieść o istocie człowieczeństwa, o naszych lękach i nadziejach, a także o różnorodnych formach manipulacji, jakim bywamy poddawani.

Redaktorami monumentalnego opracowania są: francuski biskup Jean Michel di Falco, wieloletni konsultor Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu; dominikanin z konwentu w Oxfordzie i b. generał Zakonu Timothy Radcliffe oraz prof. Andrea Riccardi, założyciel rzymskiej Wspólnoty Świętego Idziego.

Materiały zebrał Samuel Lieven, dziennikarz, publicysta francuskiego dziennika „La Croix”. Od lat zajmuje się on miejscem religii w społeczeństwie, zwłaszcza w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Ameryce Łacińskiej.

ann/KAI

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych