Czterdzieści dziewięć lat temu Biskupi polscy wystosowali Orędzie do biskupów niemieckich apelując o pojednanie na gruncie prawdy historycznej. Zazwyczaj cytowane są jedynie te zdania „Orędzia”, które wzywały do przebaczenia i pojednania. List ten ma jednak znacznie głębsze znacznie.

Po pierwsze, był znakomitym wykładem wkładu Polski w kulturę Europy i przypominał, że jej fundamentem jest dziedzictwo chrześcijańskie. Po drugie jego prawdziwy autor, Kardynał Kominek tworzył go z wyraźną intencją przezwyciężenia Jałty i budowy jedności Europy. Bez wątpienia jest jednym z prekursorów integracji europejskiej i obecności Polski w UE. Po trzecie, propozycja polskich biskupów nie była łatwa. Oznaczała pojednanie na gruncie prawdy, nie zaś kosztem prawdy. Dokument nazywał okupację niemiecką okresem totalnego zniszczenia, a zarazem apelował o pojednanie.

Skromny pomnik wrocławskiego metropolity stojący u wejścia na Ostrów Tumski przypomina o wielkim akcie historycznym. Miejmy nadzieję, że przyszłoroczne obchody 50-lecia „Orędzia” wyrażą pełnię prawdy o dziele Kardynała Kominka.

Zapraszam także do lektury jednego z moich wykładów habilitacyjnych pt. POLSCY PREKURSORZY INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ OD KSIĘCIA ADAMA CZARTORYSKIEGO DO JANA PAWŁA II.