18 maja miał miejsce w Gdańsku V Archidiecezjalny Marsz dla Życia i Rodziny, który zgromadził kilka tysięcy uczestników.

W zaproszeniu na Marsz organizatorzy napisali:

Trwając w okresie dziękczynienia za kanonizację Jana Pawła II, szerzmy cywilizację miłości w świecie, •brońmy godności i świętości życia ludzkiego oraz rodziny! Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi! Razem pokażmy jak wielką wartością jest dla nas rodzina oraz życie i szczęście każdego dziecka!

Na Plac Solidarności w Gdańsku licznie przybyli rodzice z dziećmi, członkowie różnych wspólnot, ruchów i stowarzyszeń katolickich.

Do zebranych przemówił ks. Abp Sławoj Leszek Głódź Metropolita Gdański. Marsz przeszedł ulicami starego Gdańska, zatrzymując się na wysłuchanie świadectw przedstawicieli wspólnot. Na zakończenie Marszu odczytane zostało jego Przesłanie.

Przesłanie V Archidiecezjalnego Marszu dla Życia i Rodziny:

Świętując dzisiaj urodziny Karola Wojtyły, dziękujemy za Św. Jana Pawła II promotora godności życia ludzkiego i rodziny. Przypominamy jednocześnie podstawowe treści Jego nauczania i współczesne odniesienia, które zostawił nam jako zadanie:

Św. Jan Paweł II nauczał – „…Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka…”

Dlatego nie możemy zgodzić się na prawo pozwalające zabijać poczęte dzieci, stosowanie technologii in vitro czy eutanazję.

Św. Jan Paweł II nauczał „…Bóg uczynił wielkim i niezastąpionym darem mężczyznę „dla” kobiety i kobietę „dla” mężczyzny oraz zadaniem w życiu małżeńskim…”.

Dlatego nie możemy zgodzić się na: - wprowadzenie do szkół polskich oraz w życie społeczne rozwiązań budowanych na bazie ideologii „gender”; - kwestionowanie praw rodziców do decydowania o realizowanych programach edukacyjnych w szkołach; - zrównywanie związków jednopłciowych z małżeństwem, (co dawałoby im m.in. prawo do adopcji dzieci).

Św. Jan Paweł II nauczał „…Trzeba uczynić wszystko, co można, ażeby rodzinie stworzyć warunki rozwoju. Warunki pracy, warunki mieszkania, warunki utrzymania, opiekę nad poczynającym się życiem,..”

Dlatego nie możemy zgodzić się na: - brak narodowego programu polityki rodzinnej, którego celem powinno być wzmocnienie polskich rodzin, zwiększenie ich trwałości i samodzielności materialnej, zmniejszenie bezrobocia i obszaru biedy, - deprecjonowanie wspólnot podstawowych, jakimi są małżeństwo i rodzina, oraz upowszechnianie treści demoralizujących w mediach.

Uczestnicząc w Marszu zaświadczamy, że rodzina chrześcijańska jest pewnym i sprawdzonym fundamentem naszego społeczeństwa, gdzie szanuje się i chroni każdego człowieka, sprzyja rozwojowi indywidualnemu każdego członka rodziny, w której człowiek „dojrzewa do człowieczeństwa” a zarazem wspólnoty społecznej.

Antoni Szymański