ROCZNICA TRIANON

"Rozmiarów i głębi tragedii narodu węgierskiego spowodowanej przez Trianon nie jest w stanie uczuciowo pojąć żaden inny naród"

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...