Jan Maria Rokita powiedział to pierwszy: Książki Jadwigi Staniszkis to mitologia i fantastyka. „Lem, polityczny Lem!”. Debata Dwumiesięcznika ARCANA

autor: Fratria
autor: Fratria
W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...