Relatywizacja zbrodni w Hucie Pieniackiej! Ambasada RP w Kijowie wystosowała notę protestacyjną do MSZ Ukrainy

Krzyż poświęcony Polakom zamordowanym w Hucie Pieniackiej / autor: Twitter/IPN
Krzyż poświęcony Polakom zamordowanym w Hucie Pieniackiej / autor: Twitter/IPN

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...