Rocznica likwidacji Kutschery. 75 lat temu oddział Kedywu Komendy Głównej AK zlikwidował "kata Warszawy"

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...