Zmarł ostatni uczestnik powstania w getcie warszawskim. Kancelaria Prezydenta: Symcha Ratajzer-Rotem to bohater dwóch narodów

autor: Adrian Grycuk/CC/Wikimedia Commons
autor: Adrian Grycuk/CC/Wikimedia Commons