NASZ WYWIAD. Prof. Kopka: Obóz koncentracyjny KL Warschau mieścił się m. in. na terenie, gdzie stoi Muzeum Polin

Więźniarki KL Warschau uwolnione 5 sierpnia 1944 przez żołnierzy batalionu Zośka / autor: Muzeum Niepodległości w Warszawie/wikipedia.pl
Więźniarki KL Warschau uwolnione 5 sierpnia 1944 przez żołnierzy batalionu Zośka / autor: Muzeum Niepodległości w Warszawie/wikipedia.pl
W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...