IPN udostępni stronie ukraińskiej raport z badań w Hruszowicach

Autor

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...