80. rocznica rozstrzelania przez NKWD przedstawicieli białoruskiej inteligencji. W Kuropatach upamiętniono ofiary stalinowskich represji

autor: Wikipedia/Domena publiczna
autor: Wikipedia/Domena publiczna
W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...