80. rocznica rozstrzelania przez NKWD przedstawicieli białoruskiej inteligencji. W Kuropatach upamiętniono ofiary stalinowskich represji

autor: Wikipedia/Domena publiczna
autor: Wikipedia/Domena publiczna

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...