Kto nieczysto gra rotmistrzem Pileckim? Władze Warszawy zorganizowały polityczny wiec zamiast patriotycznej uroczystości

Zofia Pilecka - Optułowicz z Leszkiem Żukowskim tuż po jego przemówieniu. / autor: M. Czutko
Zofia Pilecka - Optułowicz z Leszkiem Żukowskim tuż po jego przemówieniu. / autor: M. Czutko
W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...