Obchody pierwszego transportu więźniów do Auschwitz bez przemówienia i hymnu Polski?

fot. wikimediacommons.org
fot. wikimediacommons.org

Obchody rocznicy pierwszego transportu więźniów do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz, który będzie obchodzony 14 czerwca budzi kontrowersje. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Rodzin Oświęcimskich, które od lat organizowało i uczestniczyło w obchodach zostało wykluczone przez Dyrekcję Muzeum w Oświęcimiu z organizacji rocznicy.

Od stycznia 2016 r. Zarząd ChSRO podejmował próby dogadania się z Dyrekcją Muzeum w Oświęcimiu na temat obchodów rocznicy 14 czerwca. Rozmowy toczyły się przy udziale Ministerstwa Kultury, jednak stowarzyszeniu nie udało się dojść do porozumienia z muzeum, jak wskazuje ChSRO w oświadczeniu: „apelowaliśmy o wspólną organizację tegorocznych obchodów) - decyzją ww. podjętą bez uprzedzenia i udziału przedstawicieli ChSRO (przy mobilizacji różnych instytucji czynników społecznych, między innymi również tych co nie mieli nic lub bardzo niewiele wspólnego z obchodami lub je wręcz bojkotowali) - nie podjęto rozmów i tym samym wykluczono ChSRO z grona współorganizatorów i z współdecydowania o kształcie obchodów 14 czerwca”.

Dyrekcja Muzeum w Oświęcimiu podjęła decyzję administracyjną o wyznaczeniu „strefy ciszy” pod Ścianą Śmierci, co sprawi, że byli więźniowie i ich krewni nie będą mogli przemawiać, ani nie będzie odegrany hymn Polski.

Oczekiwania dotyczące obchodów byłych więźniów i ich rodzin uczestniczących od 17 lat w uroczystościach, tj. aby obchody odbywały się zawsze w dniu 14 czerwca, miały charakter państwowy i były objęte patronatem Prezydenta RP czy np. Ministra Kultury, aby ich kulminacja była na dziedzińcu Bloku 11 i pod Ścianą Śmierci oraz aby ich przesłanie nawiązywało do tradycji rozpoczętej jeszcze przez „pierwszotransportowców” w okresie funkcjonowania obozu - de facto nie spotkały się z żadnym merytorycznym odniesieniem

— pisze ChSRO w oświadczeniu opublikowanym na swojej stronie.

Co w połączeniu z ostracyzmem jaki spotkał w ostatnim okresie …? ChSRO (np. brak odpowiedzi Prezydenta RP ws. objęcia obchodów 14 czerwca patronatem, brak odpowiedzi Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego ws. przywrócenia dniu 14 czerwca pierwotnie postulowaną nazwę „Narodowy Dzień Pamięci Polskich Ofiar Nazistowskich Niemieckich Obozów Koncentracyjnych”, brak odpowiedzi wojewody małopolskiego ws. Lagerhaus i utworzenia Muzeum o mieszkańcach niosących zza drutów pomoc więźniom KL Auschwitz) - w sposób oczywisty uniemożliwiło organizację przez ChSRO tegorocznych obchodów 14 czerwca - bez uniknięcia skandalu

— dodaje stowarzyszenie.

Mimo niechęci ze strony Dyrekcji Muzeum, Zarząd ChSRO nie zbojkotuje uroczystości, ograniczy się do złożenia 14 czerwca kwiatów pod Ścianą Śmierci i Tablicą ufundowaną przez stowarzyszenie, która znajduje się na budynku, gdzie przebywali więźniowie z pierwszego transportu.

W 2015 r. władze muzeum zbojkotowały obchody rocznicy organizowane przez ChSRO i zorganizowały oddzielne obchody 12 i 13 czerwca.

Obchody 14 czerwca przygotowuje jakieś stowarzyszenie. Nie chcieliśmy mu wchodzić w paradę. Dlatego wybraliśmy 12 i 13 czerwca, związane z wymarszem pierwszych więźniów Auschwitz z więzienia w Tarnowie

— wyjaśniał swoją decyzję dr Piotr M.A. Cywiński, dyrektor muzeum w rozmowie z „Dziennikiem Polskim”, który przecież wiedział, że obchody nie są organizowane przez „jakieś stowarzyszenie”, ale przez organizację zajmującą się czczeniem ofiar obozu od lat.

14 czerwca 1940 r. do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz dotarł pierwszy transport polskich więźniów politycznych, było to 728 z więzienia w Tarnowie. Data 14 czerwca stała się symbolicznym dniem rozpoczęcia przez Niemców eksterminacji Polaków, Żydów, Romów i wielu innych narodowości.

Dla uczczenia tej rocznicy jest obchodzony 14 czerwca Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. Od 1998 r. organizatorem obchodów rocznicowych 14 czerwca pod Ścianą Straceń w Auschwitz zgodnie z wolą byłych więźniów z pierwszego transportu jest Chrześcijańskie Stowarzyszenie Rodzin Oświęcimskich. Także z inicjatywy stowarzyszenia, Sejm 8 czerwca 2006 r. ustanowił 14 czerwca jako Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady.

chsro.pl/dziennikpolski.pl/tp


Prawda o Auschwitz okiem fotografa:„Fotograf z Auschwitz” autorstwa Anny Dobrowolskiej. Opowieść świadka, fotografa Wilhelma Brasse, który spędził w obozie koncentracyjnym w Auschwitz aż 5 lat. Nie tylko widział więcej niż przeciętni więźniowie, ale też dokumentował wszystko co mu kazano.

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...