Sprzeciw wobec skandalicznego sformułowania o "polskim SS" w kanadyjskiej publikacji. "Żądamy wycofania książki ze sprzedaży i publicznych przeprosin"

fot. FreeImages
fot. FreeImages

Reduta Dobrego Imienia - Polska Liga przeciw Zniesławieniom informuje, że rozpoczęła akcję antydyfamacyjną przeciwko wydawnictwu Between The Lines.

Wydawnictwo to wydało książkę których autorkami są Ratna Omidvar i Dana Wagner pod tytułem „ Flight and Freedom. Stories of Escape to Canada”

Wśród 30 historii osób, które znalazły schronienie w Kanadzie znalazła się sylwetka Maxa Webera. Autorki twierdzą, że służył on w „polskim SS”. Ambasada RP zaprotestowała i wezwała do wycofania pozycji ze sprzedaży.

Dział Dokumentacji RDI gromadzi dokumentację na temat obu autorek.

RDI przygotowuje petycję w tej sprawie i wystąpienie prawne. Żądamy wycofania książki ze sprzedaży i publicznych przeprosin. 

Jedna z autorek, Ratna Omidvar ma odznaczenie order zasługi Republiki Federalnej Niemiec.

Dalsze informacje w ciągu najbliższych godzin.

Maciej Świrski

Prezes Reduty Dobrego Imienia

Autor

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...