Olsztyn: najstarsze seminarium duchowne w Polsce skończyło 450 lat

Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej Hosianum rozpoczęło w czwartek obchody jubileuszu 450-lecia istnienia. Było to pierwsze na ziemiach polskich seminarium kształcące przyszłych kapłanów, które istnieje do dzisiaj i najstarsza uczelnia na Warmii.

Główne uroczystości jubileuszu seminarium - założonego w 1565 r. przez biskupa warmińskiego i późniejszego kardynała Stanisława Hozjusza - rozpoczął w czwartek międzynarodowy kongres naukowy „Cor Dioecesis. 450 lat WSD Hosianum”.

Towarzyszy mu wystawa starodruków związanych z historią uczelni i jej założyciela oraz soborem trydenckim, którą można zwiedzać do końca grudnia. Rocznicowe obchody zakończy msza św. pod przewodnictwem nuncjusza apostolskiego w Polsce abp. Celestino Migliore, która zostanie odprawiona w sobotę w kościele seminaryjnym w olsztyńskich Redykajnach.

Hosianum zostało założone 21 sierpnia 1565 r. decyzją warmińskiego synodu diecezjalnego w ramach realizacji uchwał soboru trydenckiego. Na siedzibę uczelni wybrano Braniewo, do którego bp Hozjusz sprowadził jezuitów z misją założenia kolegium kształcącego kandydatów do kapłaństwa i gimnazjum dla młodzieży świeckiej.

Pierwszych 10 alumnów rozpoczęło naukę 25 listopada 1567 r. Jezuici rozwinęli szkolnictwo na poziomie średnim i wyższym. Absolwenci stanowili elitę intelektualną Warmii. Seminarium stało się też instytucją wzorcową dla innych polskich diecezji. Przygotowywało misjonarzy dla krajów skandynawskich i ruskich. Z powodu wysokiego poziomu nauczania miasto zyskało międzynarodową renomę i miano „Aten Północy”.

Po kasacie zakonu jezuitów placówkę prowadzili księża diecezjalni we współpracy z powołanym w 1821 r. Liceum Hosianum. W 1912 r. uczelnia została przemianowana na Akademię Królewską, a w 1918 r. na Państwową Akademię w Braniewie i w tej formie funkcjonowała do końca II wojny światowej.

Po 1945 r. placówkę przeniesiono do Olsztyna, który stał się nowym centrum administracyjnym regionu. Początkowo powołano jedynie seminaria niższe, a w 1949 r. reaktywowano Wyższe Seminarium Duchowne Hosianum.

PAP/Prej

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...