Pozbawić Jana Tomasza Grossa Orderu Zasługi RP! Komunikat Reduty Dobrego Imienia

fot. PAP/Marcin Obara
fot. PAP/Marcin Obara

Reduta Dobrego Imienia składa petycję do Prezydenta RP w sprawie pozbawienia Grossa Orderu Zasługi RP.

Reduta Dobrego imienia – Polska Liga przeciw Zniesławieniom w dn. 26.10.2015 wystosowała petycję do Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy w sprawie pozbawienia Jana Tomasza Grossa Krzyża Kawalerskiego Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Jan Tomasz Gross to oszczerca wyjątkowo szkodliwy, który pod pozorem pracy naukowej prowadzi kampanię zniesławień i zniewag przeciwko Polsce.

Nie wiemy co jest motywem działania Grossa. Można jego motywacje sytuować od patologicznej nienawiści do Polski, „kraju jego urodzenia” jak sam to nazywa, aż po motywacje finansowe - jego znieważające Polskę i Polaków książki są promowane w Polsce i na świecie, przynosząc autorowi najprawdopodobniej wysokie honoraria.

Tak czy inaczej nienawistna publicystyka Grossa na pewno nie jest działalnością naukową - co wielokrotnie wskazywali polscy historycy, wskazując nie tylko na rażące błędy metodologiczne, lecz także nadinterpretacje danych prowadzące do fałszywych wniosków lub wprost fałszerstwa.

J.T. Gross został odznaczony w 1996 r. przez ówczesnego Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Order ten przyznaje się „za wybitne zasługi położone dla współpracy między narodami. Order jest nadawany cudzoziemcom i zamieszkałym za granicą obywatelom polskim, którzy swoją działalnością wnieśli wybitny wkład we współpracę międzynarodową oraz współpracę łączącą Rzeczpospolitą Polską z innymi państwami i narodami” jak napisano w „Ustawie o orderach i odznaczeniach” z 1992 roku.

O działalności Grossa można powiedzieć wszystko, tylko nie to, że są to „wybitne zasługi dla współpracy międzynarodowej Rzeczypospolitej z innymi państwami i narodami”. Propagandowa publicystyka Grossa poniżająca Polskę i Polaków, deprecjonująca nas w oczach innych narodów prowadzi nie do współpracy, ale do zaostrzenia stosunków z innymi narodami, szczególnie z narodem żydowskim. Teksty Grossa, opisujące Polaków jako ludobójców utwierdzają wśród Żydów fałszywe przekonania na temat Polaków, resentymenty i uprzedzenia. Można śmiało powiedzieć, że gdyby nie Gross to dialog polsko-żydowski miałby zupełnie inną postać, a wiedza o prawdziwej historii Polski wśród Żydów zaowocowałaby zupełnie nową jakością wzajemnych stosunków. Działalność Grossa taki rozwój sytuacji bardzo utrudniła, jeśli nie uniemożliwiła.

To samo dotyczy stosunków polsko-niemieckich. Publicystyka Grossa w niemieckich mediach, jak np. ostatni tekst opublikowany w Die Welt, w którym Gross napisał, że „Polacy zabili więcej Żydów niż Niemców” podczas II wojny światowej, zdejmująca z Niemców odpowiedzialność za Holokaust jest legitymizacją fałszywej narracji historycznej w Niemczech. To kłamstwo miałoby się stać podstawą dialogu polsko-niemieckiego. Jak zatem może istnieć dobra współpraca międzynarodowa pomiędzy Republiką Federalną Niemiec a Rzeczpospolitą Polską, skoro fundamentem wzajemnych stosunków ma być kłamstwo propagowane przez Grossa?

Wszystko to wskazuje, że Gross nie tylko nie zasługuje na order, którym został odznaczony w roku 1996, lecz także nie powinien być w żaden sposób nagradzany nie tylko przez Państwo Polskie, ale także przez instytucje, które w jakikolwiek sposób czerpią z zasobów państwowych (w tym i Gazetę Wyborczą, której budżet opiera się w znacznej części o ogłoszenia państwowe).

Z tych wszystkich powodów Reduta Dobrego Imienia - Polska Liga przeciw Zniesławieniom wystosowała petycję do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej o odebranie Grossowi Krzyża Kawalerskiego Orderu Zasługi RP. Pan Prezydent jako strażnik honoru i godności Narodu jest władny to zrobić, dając czytelny sygnał, że Rzeczpospolita nie toleruje rasistowskich i ksenofobicznych ataków przeciwko Polakom. Będzie to też jasne wskazanie tego, o czym Pan Prezydent mówił już podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ - że stosunki między narodami muszą opierać się na prawdzie.

Maciej Świrski

Prezes Zarządu Reduta Dobrego Imienia - Polska Liga przeciw Zniesławieniom maciej.swirski@reduta-dobrego-imienia.pl tel. 502 733 189

POLSKA LIGA PRZECIW ZNIESŁAWIENIOM Fundacja Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga Przeciw Zniesławieniom 00-950 Warszawa, ul. Kopernika 30 lok. 537 KRS 0000486992 Rada Fundacji: prof. Piotr Gliński, mec. Wiesław Johann, prof. Andrzej Nowak , Tadeusz M. Płużański, Józef Orzeł

PETYCJA REDUTY DOBREGO IMIENIA DO PANA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ O POZBAWIENIE J.T. GROSSA ORDERU ZASŁUGI RP

Szanowny Panie Prezydencie,

Zwracamy się do Pana z prośbą o pozbawienie Jana Tomasza Grossa Krzyża Kawalerskiego Orderu Zasługi RP, którym został odznaczony postanowieniem Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego z dnia 6.09.1996.

Jak mówi Art. 13 ust. 1 Ustawy z 16 października 1992 roku o orderach i odznaczeniach „Order Zasługi RP jest nagrodą za wybitne zasługi położone dla współpracy między narodami. Order jest nadawany cudzoziemcom i zamieszkałym za granicą obywatelom polskim, którzy swoją działalnością wnieśli wybitny wkład we współpracę międzynarodową oraz współpracę łączącą Rzeczpospolitą Polską z innymi państwami i narodami.”, natomiast Art. 36 ust 1 tejże ustawy mówi, że „Prezydent może podjąć́ decyzję o pozbawieniu orderów (…) z własnej inicjatywy po zasięgnięciu opinii wnioskodawcy, a w przypadku pozbawienia orderu – po zasięgnięciu opinii odpowiedniej Kapituły, w razie stwierdzenia, że:

⦁ nadanie orderu lub odznaczenia nastąpiło w wyniku wprowadzenia w błąd albo

⦁ odznaczony dopuścił się̨ czynu, wskutek którego stał się̨ niegodny orderu lub odznaczenia.”

Antypolska działalność propagandowa Jana Tomasza Grossa (nie można inaczej nazwać jego twórczości, ponieważ wielokrotnie naukowcy-historycy udowodnili mu przemilczanie i przeinaczenie faktów z historii relacji polsko-żydowskich, a nawet wręcz fałszerstwa) prowadzi do obniżenia polskiej pozycji międzynarodowej, utrudnia działania polskiej dyplomacji, a co najważniejsze – od lat J. T. Gross szkaluje Polskę i Polaków w międzynarodowych mediach przypisując nam odpowiedzialność za Holocaust, czego kulminacją był nagłośniony przez niemiecką prasę tekst, w którym Gross stwierdził, że „Polacy zabili więcej Żydów niż Niemców” podczas II wojny światowej.

To oburzające oszczerstwo nie tylko uderzyło w Polaków i godność Narodu, ale także spowodowało osłabienie polskiej pozycji w trakcie negocjacji w sprawie „kwot imigracyjnych” w związku z kryzysem migracyjnym w Europie. Stałe przypisywanie przez Grossa Polakom niemieckich zbrodni i łączenie z tym polskiego konserwatywnego stanowiska w sprawie obowiązkowego przyjmowania imigrantów jako „mającego korzenie w czasach nazizmu”, przedstawienie Polaków jako ksenofobów – wszystko to pokazuje Grossa nie jako człowieka, który wnosi „wybitny wkład we współpracę łączącą Rzeczpospolitą Polską z innymi państwami i narodami” lecz wręcz przeciwnie – czyny Grossa, jego zakłamana publicystyka pokazuje, że jest śmiertelnym wrogiem Polski, nienawidzącym Polaków, dążącym do tego by Polaków pozbawić godności i honoru, a bezpieczeństwo Polski było zagrożone.

Panie Prezydencie!

Jako strażnik Konstytucji, obrońca godności i honoru Narodu jest Pan władny wskazać jak Rzeczypospolita powinna traktować oszczerców takich jak Gross.

Teraz,  po latach widać, że nagrody rozzuchwaliły Grossa i cały przemysł pogardy skierowany przeciwko Polsce. Dlatego prosimy Pana Prezydenta o pozbawienie J.T Grossa Krzyża Kawalerskiego Orderu Zasługi RP. Będzie to moment symboliczny, moment przełomowy, pokazujący, że Polska nie pozwala na opluwanie pamięci ofiar tych wszystkich, którzy życie oddali ratując przed Niemcami swoich żydowskich sąsiadów, którzy walczyli z Niemcami od pierwszego do ostatniego dnia wojny o wolność nie tylko Polski ale narodów Europy.

Niech Rzeczpospolita pokaże swój gniew!

Maciej Świrski

Reduta dobrego Imienia

Petycję można podpisywać na stronach Reduty Dobrego Imienia. Petycja jest wysyłana we współpracy z serwisem CitizenGo

Adres: http://reduta-dobrego-imienia.pl/?p=180

Autor

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...