Dekomunizacji sejmowa droga przez mękę i testament prof. Janusza Kurtyki

Fot. ipn.gov.pl
Fot. ipn.gov.pl

W 2007 roku prezes Instytutu Pamięci Narodowej skutecznie, choć nie na długo, ożywił akcję dekomunizowania nazewnictwa polskich ulic i innych obiektów użyteczności publicznej. W 2015 roku w Sejmie już nawet nie udają, że cokolwiek w tej sprawie robią. Kogoś to dziwi?

12 grudnia 2011 grupa posłów PiS skierowała do ówczesnego Marszałka Sejmu Ewy Kopacz projekt ustawy o usunięciu symboli komunizmu z życia publicznego w Rzeczypospolitej Polskiej [TEKST PROJEKTU] (http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?documentId=D1FC38041DCFD08AC12579D5004B824D)**

W lutym 2012 senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji opracowała projekt ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej TEKST PROJEKTU, a Senat zatwierdził ten projekt i przesłał go do Sejmu dopiero w czerwcu 2013 roku.

3 kwietnia 2012 poselski projekt skierowano do pierwszego czytania w czterech komisjach sejmowych (Administracji i Cyfryzacji, Kultury i Środków Przekazu oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej [oraz Spraw Wewnętrznych, z której go we wrześniu 2013 roku wycofano - LINK).

27 sierpnia 2013 senacki projekt skierowano do pierwszego czytania w trzech komisjach sejmowych (Administracji i Cyfryzacji, Kultury i Środków Przekazu oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej).

5 listopada 2014 trzy komisje przeprowadziły i zakończyły pierwsze czytanie obu projektów, po czym skierowały je do powołanej w tym celu podkomisji. stenogram pod linkiem

Także 5 listopada 2014 podkomisja zebrała się po raz pierwszy i ukonstytuowała się, wybierając pos. Elżbietę Gapińską (PO) na przewodniczącą. [SKŁAD PODKOMISJI] http://orka.sejm.gov.pl/SQL2.nsf/Skladpkom7?OpenAgent&KSP07N

18 marca 2015 podkomisja zebrała się po raz drugi (i na razie ostatni) i przeprowadziła „dyskusję nt. dalszego procedowania”. FILM Z POSIEDZENIA PODKOMISJI

Do dziś podkomisja żadnych dalszych posiedzeń nie odbyła. LINK


W 2007 roku prezes Instytutu Pamięci Narodowej prof. Janusz Kurtyka (+ 10 IV 2010) zapowiedział, że będzie „publicznie występował do odpowiednich jednostek administracji publicznej z informacjami na temat wciąż występujących w Polsce nazw ulic, placów, skwerów i obiektów architektonicznych oraz pomników, tablic i miejsc pamięci a także patronów i imion instytucji publicznych, będących w swej istocie formą okazywania czci i szacunku dla ideologii nazistowskiej i komunistycznej, ich reprezentantów względnie znaków i symboli”. LINK

W latach 2007-2010 prezes IPN realizował te zapowiedzi, kierując do przewodniczących rad większych i mniejszych miast oraz gmin 138 listów LISTY PREZESA IPN, w których wyliczał niegodne nazwy i wykazywał konieczność ich zmiany.

Czasem bywało to skuteczne, ale niekiedy – np. w Warszawie, gdzie miastem rządzi(ła) PO wraz z SLD – nie spotykało się ze zrozumieniem. ODPOWIEDŹ Z 2008 r. NA PISMO PREZESA IPN

Do dziś dekomunizowanie stołecznego nazewnictwa miejskiego idzie jak po grudzie. ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ Z 2015 r.


Jeżeli c.d.n., to raczej nie przed 25 października.

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...

Redaktor Naczelna: Marzena Nykiel

Zespół: Krzysztof Bałękowski, Wojciech Biedroń, Adam Kacprzak, Jacek Karnowski, Michał Karnowski, Tomasz Karpowicz, Kamil Kwiatek, Aleksander Majewski, Adam Stankiewicz, Weronika Tomaszewska, Anna Wiejak.

Autorzy: Łukasz Adamski, Piotr Cywiński, Krzysztof Feusette, Grzegorz Górny, Edyta Hołdyńska, Jerzy Jachowicz, Aleksandra Jakubowska, Stanisław Janecki, Dorota Łosiewicz, Maja Narbutt, Maciej Pawlicki, Andrzej Potocki, Marek Pyza, Aleksandra Rybińska, Marcin Wikło.

Używasz przestarzałej wersji przeglądarki Internet Explorer posiadającej ograniczoną funkcjonalność i luki bezpieczeństwa. Tracisz możliwość skorzystania z pełnych możliwości serwisu.

Zaktualizuj przeglądarkę lub skorzystaj z alternatywnej.