Nowe fakty z II wojny światowej: kulisy starcia wywiadów III Rzeszy i Związku Radzieckiego! Polecamy nowy numer "wSiecii Historii"!

O odbudowie Warszawy po II wojnie, micie amerykańskiej demokracji, zwycięstwach Polaków w powstaniu wielkopolskim, operacji „Monastyr” i tragicznym wątku w biografii Bolesława Piaseckiego - w najnowszym wydaniu miesięcznika „wSieci Historii”.

W lutym do całego nakładu pisma została dołączona niezwykła płyta „Panny Wyklęte „Wygnane”.

Wśród komunistycznych władz i urbanistów była naiwna wiara, że ignorując własność, można uzyskać nowe, fantastyczne możliwości rozwoju

— mówi Czesław Bielecki o odbudowie Warszawy po II wojnie w rozmowie ze Stanisławem Żarynem.

Starówki nie odbudowano tak, jak wyglądała przed wojną, archikatedra nie jest dziś neogotykiem angielskim, kościół św. Aleksandra jest okrągły i nie ma dwóch wież

-– zaznacza urbanista Czesław Bielecki.

Piotr Zaremba w tekście pt. „A jak się skręca wybory w Ameryce?” odczarowuje nasze wyobrażenia o USA.

Kiedy w latach 50. XIX w. decydowano w referendum o przyjęciu stanowych konstytucji, zwolennicy i przeciwnicy niewolnictwa nie tylko oskarżali się o fałszerstwa, lecz się zabijali

— Piotr Zaremba podaje jeden z przykładów walki politycznej za Oceanem.

Marek Kornat pisze o powstaniu wielkopolskim jako jedynym, zwycięskim zrywie Polaków, który zostało dobrze wykorzystane. Autor wskazuje na niebagatelną rolę polskiej dyplomacji w przebiegu tego zrywu.

Narodowy zryw Polaków towarzyszył „rewolucji geopolitycznej” wywołanej w Europie Środkowo-Wschodniej w następstwie wielkiej wojny. Ujawnił ambicje silnej i znaczącej Polski, obejmującej odzyskane terytoria polskie – złączone w mającym znaczną powierzchnię państwie

— Marek Kornat konstatuje w artykule pt. „Powstanie wielkopolskie i dyplomacja polska”.

Nigdy się nie dowiemy, na ile jedna z największych operacji wywiadowczych II wojny światowej zmieniła bieg historii

pisze Piotr Skwieciński o wielkiej niemiecko-rosyjskiej grze, czyli operacji „Monastyr” w tekście pt. „Najlepszy agent Gehlena”.

Jerzy Dąbrowski w artykule pt. „Zmowa milczenia” pisze o jednej z najbardziej znanych i brutalnych zbrodni w powojennej Polsce - porwaniu i zabójstwie Bohdana Piaseckiego, syna Bolesława Piaseckiego.

W edytorialu tego numeru miesięcznika prof. Jan Żaryn pisze:

70 lat temu w pierwszych dniach lutego 1945 r. powstało w Warszawie Biuro Odbudowy Stolicy, którego historia z kolejnych lat Polski Ludowej (formalnie do 1951 r.) podpowiada nieco inne odpowiedzi na te same pytania o definicję oporu, przystosowania i kolaboracji. Prof. Jan Zachwatowicz, kierujący zespołem architektów i konserwatorów zabytków, którzy wyszli z podziemnej Politechniki Warszawskiej i zdjęli powstańcze opaski, musiał się zderzyć z racją stanu komunistycznego państwa realizowaną w BOS przez Józefa Sigalina i Romana Piotrowskiego. Dzięki postawie współpracy i opornego realizmu zespół Jana Zachwatowicza doprowadził do odbudowy części przedwojennej Warszawy, a jednocześnie do realizacji fenomenalnego – na skalę światową – projektu ratowania i konserwacji zabytków, z których ponad 70 proc. uległo bezpowrotnej dewastacji.

Miesięcznik „wSieci Historii” kolportowany jest w kioskach w całej Polsce w klasycznym formacie, objętości 100 stron i cenie 7,90 zł. Dostępny jest także w formie e-wydania - szczegóły na http://www.wsieci.pl/e-wydanie-sieci-historii.html.

Gorąco polecamy nowe wydanie „wSieci Historii”:

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...