Dziś mija 37. rocznica powstania Studenckiego Komitetu Solidarności

fot. ipn.gov.pl
fot. ipn.gov.pl

15 maja 1977 roku powołano do życia krakowski Studencki Komitet Solidarności.

Powstanie SKS-u było konsekwencją brutalnego mordu na Stanisławie Pyjasie, studencie Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pyjas został pobity na śmierć przez Służbę Bezpieczeństwa.

Wśród założycieli SKS byli przyjaciele Stanisława Pyjasa, min. Bronisław Wildstein, Bogusław Sonik, Liliana Sonik i Lesław Maleszka, który jak się później okazało był agentem SB, o pseudonimie „Ketman”.

Wkrótce Studenckie Komitety Solidarności powstały w innych miastach.

SKS-y stały się jednym z najważniejszych ognisk oporu antykomunistycznego w Krakowie i nie tylko.

Członkowie Studenckich Komitetów Solidarności byli też często założycielami Niezależnego Zrzeszenia Studentów na polskich uniwersytetach.

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...