Częstochowa bez sierpa i młota. Z pomnika żołnierzy sowieckich znikną komunistyczne symbole. Ale nie wszystkie…

fot. wPolityce.pl/youtube.com
fot. wPolityce.pl/youtube.com

Z pomnika żołnierzy sowieckich w Częstochowie zdemontowany zostanie sierp i młot. Pozytywną opinię w tej sprawie wyraziły Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Śląski Urząd Wojewódzki - poinformował rzecznik Urzędu Miasta w Częstochowie.

O usunięcie symboli sierpa i młota z pomnika czerwonoarmistów w Częstochowie apelowały od kilku miesięcy - jak powiedział rzecznik Urzędu Miasta w Częstochowie Włodzimierz Tutaj - „różne organizacje społeczne”. Jedną z nich jest Stowarzyszenie Solidarność i Niezawisłość, według którego sierp i młot jest „jednoznacznym symbolem totalitarnego ustroju komunistycznego”.

Opieka nad miejscami pamięci to zadanie zlecone przez wojewodę a sprawy związane z ochroną miejsc pamięci koordynuje Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, dlatego zwróciliśmy się do nich w tej sprawie z prośbą o opinię. Rada pozytywnie zaopiniowała propozycję zdemontowania sierpa i młota. Urząd Wojewódzki również wyraził zgodę

— powiedział Tutaj.

W piśmie skierowanym do Urzędu Miasta w Częstochowie, Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa poinformowała, że wyraża zgodę „na usunięcie symboli komunistycznych sierpa i młota” z pomnika.

Obecnie praktykuje się na obiektach, na których pochowano żołnierzy Armii Czerwonej zastępowanie znaków minionego ustroju symbolem gwiazdy, właściwym dla tej armii. W przypadku obiektu w Częstochowie symbol ten istnieje już na pomniku i powinien zostać zachowany

— napisała Rada w odpowiedzi skierowanej do częstochowskiego urzędu.

Demontaż symboli sierpa i młota odbędzie się, jak informuje urząd, podczas bieżącego remontu pomnika, planowanego na sierpień lub wrzesień.

Pomnik żołnierzy sowieckich znajduje się na cmentarzu Kule, jednym z największych cmentarzy w Częstochowie. Powstał w 1945 roku. Jest to rodzaj obelisku o wys. ok. 7 m wokół, którego znajdują się postaci trzech żołnierzy radzieckich. Wieńczy go gwiazda. Tuż pod nią znajdują się symbole sierpa i młota.

Na cmentarzu są liczne mogiły żołnierzy, którzy zginęli w styczniu 1945 roku podczas wkraczania do Częstochowy.

Pochowanych zostało tutaj 1418 żołnierzy Armii Czerwonej. 974 nazwiska udało się zidentyfikować, pozostali są pochowani w mogiłach zbiorowych

— powiedział kierownik Ośrodka Dokumentacji Dziejów Częstochowy Muzeum Częstochowskiego dr Juliusz Sętowski.

Czytaj więcej: Ślązacy pozbyli się sowieckiego pomnika. Na Plac Wolności powinien wrócić przedwojenny pomnik – Grób Nieznanego Powstańca Śląskiego

PAP/JKUB

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...